ارسال شایعه

۷ آبان روز جهانی کوروش! / شایعه ۰۳۴۵

روز هفتم آبان یا ۲۹ اکتبر روز جهانی کوروش نیست و در هیچ تقویم یا گزارش معتبر تاریخی با کوروش یا تولد او مرتبط نشده و این روز در لیست روزهای جهانی سازمان ملل و یونسکو نیز قرار ندارد!