ارسال شایعه

وبا و التور در اهواز! / شایعه ۰۲۲۷

هشدار احتمال شیوع وبا و التور در خوزستان مربوط به سال ۹۱ بوده و شایعه اخیر توسط دانشگاه علوم پزشکی اهواز تکذیب شد