ارسال شایعه

قانونی و بدون مجازات بودن تجمع و هنجارشکنی ۷ آبان در پاسارگاد ! /شایعه ۰۸۳۰

قانونی و بدون مجازات بودن تجمع و هنجارشکنی ۷ آبان در پاسارگاد ! /شایعه ۰۸۳۰

متن شایعه

“:مردم ایران در روز ۷ آبان بزرگداشت کوروش بزرگ مثل سال قبل جواب داندان شکنی به حکومت و پاسداران و بسیجیان خواهند داد … تجمع کاملا قانونیه و هیچ قدرتی نمیتونه جلوی فرزندان کوروش رو بگیره!!!”

پاسخ شایعه


۱.   این دعوت تحریک کننده در حالی برای سوءاستفاده از علایق تاریخی هموطنان انجام شده که برخلاف ادعای شایعه و براساس ماده ۶ قانون فعالیت احزاب، برگزاری تجمعات بدون مجوز غیرقانونی و ممنوع است!
http://shayeaat.ir/link/tjjm1
۲. با اتفاقات سالهای اخیر و خصوصا سال گذشته در تجمع ۷ آبان پاسارگاد، متاسفانه این تجمع به پوششی برای اقدامات هنجار شکن و خلاف قانون عده ای خاص تبدیل شده که نمونه های آن در فیلم لینک زیر قابل مشاهده است!
http://shayeaat.ir/link/tjjm2
۳. مجازات این اقدامات در کتاب تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده قانون مجازات اسلامی آمده که در ماده ۴۹۸ به حبس ۲ تا ۱۰ سال موسسان و اداره کنندگان تجمعات ضد نظام و امنیت داخلی تصریح شده است!
۴. همچنین ماده ۴۹۹ حبس از ۳ ماه تا ۵ سال را برای اعضای این تجمعات تعیین کرده و ماده ۵۰۰ به ۳ ماه تا ۱ سال حبس برای تبلیغ کنندگان علیه نظام و مبلغان این عده اشاره روشن دارد!
http://shayeaat.ir/link/tjjm3


حق جو و حق طلب باشیم