ارسال شایعه

تصاویر مشروب های تولید کارخانجات ایرانی، برای اقلیتهای دینی! /شایعه ۰۸۲۴

تصاویر مشروب های تولید کارخانجات ایرانی، برای اقلیتهای دینی! /شایعه ۰۸۲۴

متن شایعه

عکس مشروب الکلی تولید ایران با لیبل فارسی مخصوص غیر مسلمانان یا همون اقلیتهای مذهبی !!!!

پاسخ شایعه

۱. تولید رسمی مشروبات الکلی جهت اقلیت های دینی در ایران صحت ندارد! طبق ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی، تولید مشروبات الکلی برای همه هموطنان غیرقانونی است!

http://shayeaat.ir/link/msrb1

۲. مشروبهای با برچسب فارسی، یا بصورت تقلبی در کارگاه های غیر بهداشتی داخلی تولید شده اند و یا وارداتی هستند! گزارشات مختلفی از تولید مشروبهای تقلبی در قالب برندهای نوشابه سازی و… داخلی وجود دارد!

http://shayeaat.ir/link/msrb2

http://shayeaat.ir/link/msrb3

۳. مشروبهای با برچسب فارسی، یا بصورت تقلبی در کارگاه های غیر بهداشتی داخلی تولید شده اند و یا وارداتی هستند! گزارشات مختلفی از تولید مشروبهای تقلبی در قالب برندهای نوشابه سازی و… داخلی وجود دارد!

۴. برخی از این مشروبهای جعلی و خطرناک، برچسب فارسی می خورند تا اعتماد مصرف کننده ایرانی را جلب کنند و عمدتا توسط نیروهای اسرائیلی مستقر در عراق، با محموله های قاچاق اسلحه به مرزهای ایران منتقل می‌شوند!

http://shayeaat.ir/link/msrb4

http://shayeaat.ir/link/msrb5

حق جو و حق طلب باشیم