ارسال شایعه

اعدام خلعتبری به دلیل ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻧﯿﺮﻭﮔﺎﻩ ﺍﺗﻤﯽ ﺑﻮﺷﻬﺮ! / شایعه ۰۰۶۷

اعدام خلعتبری به دلیل ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻧﯿﺮﻭﮔﺎﻩ ﺍﺗﻤﯽ ﺑﻮﺷﻬﺮ! / شایعه ۰۰۶۷

متن شایعه

“خوبه تاریخ ایران را با دقت بیشتری بخوانیم: درسال ١٣٢١ کشور ایران ﻭﺯﯾﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﺍﯼ ﺩﺍشت ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ ﺧﻠﻌﺘﺒﺮﯼ. ایشان ﺩﮐﺘﺮﺍﯼ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ را ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﭘﺎﺭﯾﺲ دریافت و پله پله سکوی ترقی را در وزارت امور خارجه طی نمودند.وی درﺩﻭﻟﺖ ﺁﻣﻮﺯﮔﺎﺭ از پست وزارت خارجه خلع و ﺑﯿﮑﺎﺭ ﺷﺪ. ﺍﻧﻘﻼ‌ﺏ ﺷﺪ او ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﺎﻧﺪ , ﺩﺳﺘﮕﯿﺮﺵ ﮐﺮﺩند وبرای وی دو جرم مطرح و محاکمه شد: (۱) اﻣﻀﺎﯼ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ۱۹۷۵ ﺍﻟﺠﺰﺍﯾﺮکهﺣﺪﻭﺩ ﻣﺮﺯﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﻋﺮﺍﻕ ﺩﺭ ﺍﺭﻭﻧﺪﺭﻭﺩ رامشخص می کرد. (۲) ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻧﯿﺮﻭﮔﺎﻩ ﺍﺗﻤﯽ ﺑﻮﺷﻬﺮ . در دادگاه محکومیتش برپایه این ﺍﺳﺘﺪﻻ‌ﻝ بود که ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺖ ﻭﮔﺎﺯ ﻧﯿﺎﺯﯼ ﺑﻪ ﻧﯿﺮﻭﮔﺎﻩ ﺍﺗﻤﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﺼﺪﺍﻕ ﺗﻀﯿﯿﻊ حقوق ﺑﯿﺖ ﺍﻟﻤﺎﻝ می باشد. ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ۲۲ ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ۱۳۵۸ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻧﻘﻼ‌ﺏ , وی را ﻣﻔﺴﺪ فی ﺍلارﺽ ﺷﻨﺎخت ﻭ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﻭز اعدام شد. . . درپایان ﺟﻨﮓ ﺭﺳﯿﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ۵۹۸ ﺑﺎ ﻋﺮﺍﻕ، که ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻫﺎﯼ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻔﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭدﺍﺩ ۱۹۷۵بود. ودیگری که تاکنون داریم برسر آن مذاکره میکنیم که ﺍﻧﺮﮊﯼ هسته ایی ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﺎ است…”

پاسخ شایعه

 1. طبق روال جاری شایعات این ادعاها بدون منبع منتشر شده است!
  در هیچ منبع معتبری هم از آن ذکری نشده است و لذا فاقد اعتبار مى باشد.
 2. در کیفرخواستی که رئیس دادگاه به صورت خلاصه قرائت کرده آمده است : آقای خلعتبری شما متهم هستید به فساد در زمین ، قیام علیه حاکمیت ملی ، عضویت در هیئت حاکمه ضد ملت ، وزیر خارجه و عضو ارشد آن حکومت ، شما شریک جرم آن حکومت بودید که به دست امپریالیست ها و اربابان آمریکایی اداره می شد ، استخدام عناصر ساواک و سیا در وزارت خارجه و …
  و ذکری از انرژی هسته ای و قرارداد الجزایر نشده است !
  (روزنامه کیهان ، ۲۳فروردین ۱۳۵۸ ، ص۲)
 3. قرارداد الجزایر و هر قرارداد دیگری که با منافع ملی ایران منافات نداشت ، پس از انقلاب نیز مورد پیگیری بود .
 4. در متن شبهه چنان بیان شده که صرفا آقای خلعتبری مسوول قرارداد بوده است و اشاره به نقش الجزایر به عنوان میانجی و سایر دست اندرکاران داخلی و بین المللی نشده است !
 5. ادعاهایی که در مورد مخالفت با انرژی هسته ای در ابتدای انقلاب مطرح شده ، دیدگاه نظام نبوده و ادعای افراد غیر مسوول بوده است.
  چنانچه در همان سالهای آغازین پیروزى، نظام در صدد احقاق حقوق خود و احیای قراردادهایی که با طرف های غربی بسته شده بود بر آمد.
  https://www.porseman.com/article/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%AE%D9%84%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%8A-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%D9%8A-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%8A%D8%9F/150697#
حق جو و حق طلب باشیم