ارسال شایعه

ساخت میدانی به نام صدام، پاسخ کمک های ایران به فلسطین! / شایعه ۰۸۱۱

ساخت میدانی به نام صدام، پاسخ کمک های ایران به فلسطین! / شایعه ۰۸۱۱

متن شایعه

” شهر قلقیلیه در فلسطین هست و این میدان همچنان نام صدام حسین را بر خود دارد. و۴٠ ساله ثروت ملی به نام فلسطین خرج میشود و آنها هنوز نام میدان شان صدام حسین ست. التماس تفکر “

پاسخ شایعه


۱. اگرچه این عکس جعلی نیست اما نتیجه گیری شایعه، جعل واقعیت ها است!
۲. این تصویر قدیمی که اولین بار در صفحات منتسب به بستگان صدام در شبکه های اجتماعی منتشر شد، مربوط به شهر قلقیلیه است که تحت اداره تشکیلات خودگردان قرار دارد!
http://shayeaat.ir/link/ghls
http://shayeaat.ir/link/sdm03
۳. تشکیلات خودگران نه تنها نماینده فلسطین تلقی نمی شود، بلکه با سازش با اسرائیل، خیانتی آشکار به آرمانهای مردم فلسطین نموده است!
http://shayeaat.ir/link/sdm04
http://shayeaat.ir/link/sdm05
۴. ارتباط استراتژیک ایران با جنبشهای مقاومت فلسطینی است که در نوار غزه متمرکز هستند و علی رغم اشتیاق تشکیلات خودگردان به ارتقای روابط، ایران برنامه ای در این خصوص ندارد!
http://shayeaat.ir/link/ravaabett
۵. حمایت و دفاع ملت و دولت ایران از مردم و مقاومت فلسطین بر اساس آموزه های دین اسلام مبنی بر حمایت از مظلوم و مقابله با ظلم و ظالم و همچنین بنابه دلایل مختلف سیاسی، عقلی، امنیت ملی و در راستای منافع ملی کشورمان است.
http://shayeaat.ir/link/palestine2

حق جو و حق طلب باشیم