ارسال شایعه

مقایسه تصاویر اتاق عمل بیمارستان بانک ملی و بیمارستان هلال احمر در لبنان ! / شایعه ۰۸۰۶

مقایسه تصاویر اتاق عمل بیمارستان بانک ملی و بیمارستان هلال احمر در لبنان ! / شایعه ۰۸۰۶

متن شایعه

“تصویر سمت چپ بیمارستان هلال احمر ایران در لبنان. تصاویر سمت راست وضعیت تاسف بار بیمارستان بانک ملی در خیابان فردوسی پشت در اتاق عمل!… “

پاسخ شایعه


۱. شرح این تصاویر با توضیحات ادعایی شایعه کاملا مغایرت دارد! تصاویری که متعلق به بیمارستان بانک ملی می باشد، ارتباطی با اتاق عمل ندارند!
۲. این تصاویر متعلق به مراحل ساخت بخشهای جدید آنژیو، پست کت و آی سی یوی قلب این بیمارستان است که بصورت ایزوله و مجزا در کنار اتاقهای عمل ساخته شده و عملیات اجرایی آن کمتر از ۲۴ ساعت بوده است! 
http://shayeaat.ir/link/lbnn1
۳. تصویری هم که در شایعه به بیمارستان هلال احمر ایران در لبنان منتسب شده، یک عکس تزیینی است که در تاریخهای مختلف برای خبر افتتاح بیمارستان های مختلف کشور در سایتهای خبری استفاده می شود!
http://shayeaat.ir/extrapage/lbnan

حق جو و حق طلب باشیم