ارسال شایعه

شلاق خوردن یک ایرانی در عربستان به دلیل بوسیدن ورودی مسجد النبی / شایعه ۰۷۹۳

شلاق خوردن یک ایرانی در عربستان به دلیل بوسیدن ورودی مسجد النبی / شایعه ۰۷۹۳

متن شایعه

“شلاق خوردن یک ایرانی در عربستان به دلیل بوسیدن ورودی مسجد النبی سر تو بالا بگیر مسئولین پول پرست تا کی باید غرور ایرانی را خورد کرد”

پاسخ شایعه


۱.این ویدئو جدید نیست و ارتباطی با حج امسال ندارد! نخستین انتشارهای آن مربوط به ۷ سال پیش و در سال ۲۰۱۰ است!
۲. جرم این شخص بوسیدن یا ذکر گفتن نیست! منتشرکنندگان اولیه ویدئو جرم وی را اهانت به قبر خلیفه دوم ذکر کرده اند!
http://shayeaat.ir/extrapage/shlgh
۳. این کلیپ در بازه های زمانی مختلف با مضامین مختلف منتشر شده است، مانند انتشار موج دوم آن در سال ۲۰۱۴ یا این شایعه در سال جاری!
http://shayeaat.ir/extrapage/shlg
۴. اگرچه این دست شایعات برای تحریک عواطف ایرانیان و تضعیف فریضه واجب حج منتشر شده و تکذیب می شود، اما به این معنی نیست که عربستان رفتار درستی با زائران کشورهای مختلف، ازجمله ایران دارد!

حق جو و حق طلب باشیم