ارسال شایعه

فتوای آیت الله مصباح در مورد جواز تجاوز به زندانی برای گرفتن اعتراف! / شایعه ۰۷۸۵

فتوای آیت الله مصباح در مورد جواز تجاوز به زندانی برای گرفتن اعتراف! / شایعه ۰۷۸۵

متن شایعه

“مصباح یزدی: تجاوز به دختران باکره در زندان شرعی و به اندازه حج تمتع ثواب دارد/ تجاوز به زنان و مردان زندانی نیز برای گرفتن اعتراف شرعی و بلامانع است!! “

پاسخ شایعه


۱. منافقین مشابه این شایعه را در دهه ۶۰ منتشر کردند تا جمهوری اسلامی را تخریب کنند اما چند سالیست به نام آیت الله مصباح بازنشر می شود که در پایگاه اطلاع رسانی ایشان هم تکذیب شده است!
۲. این فتوای عجیب در هیچ منبع معتبری یافت نمی شود و تصویر منتسب به شایعه نیزجعلیست و عمدا به نام و تاریخ و شماره صفحه نشریه ادعایی اشاره نشده، تا قابل راستی آزمایی نباشد!
۳. ادعای شایعه نه تنها هیچ مبنایی در اسلام و فقه شیعه ندارد و هیچیک از علما و مراجع چنین فتوایی ندارند، بلکه مطلقا مغایر آموزه های دینی و مستوجب مجازات مرگ است!
۴. در اسلام شکنجه مشروعیت ندارد و طبق اصل 38 قانون اساسی، هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطّلاع ممنوع است!
۵. هر کس محکوم به قصاص شود، با همان حالت اعدام می شود و فرق نمی کند دختر باکره باشد یا غیر باکره! بهشت رفتن، نتیجه ایمان و عمل صالح است، نه چنین ادعاهای مضحکی!

حق جو و حق طلب باشیم