ارسال شایعه

زدن چپ دست ها به دستور علما، تا قبل از رضاخان! / شایعه ۰۷۷۰

زدن چپ دست ها به دستور علما، تا قبل از رضاخان! / شایعه ۰۷۷۰

متن شایعه

” باورتونمیشه یه زمانی درتهران چپ دستارو میزدن؟!دست چپ در باور علما،برای طهارت بود!درمدارس انقدر بچه‌هارو میزدن تا با راست بنویسند تا اینکه رضاشاه چپ دست دراومد و دیگه کسیو نزدن “

پاسخ شایعه


۱.  ادعای شایعه در مورد زدن چپ دستها، وجود ریشه دینی برای آن، چپ دست بودن رضاشاه و لغو زدن چپ دستها بخاطر او، در هیچ منبع معتبری یافت نمی شود! 
۲. با توجه به اینکه در کشورهای غربی چپ دست بودن را شوم می دانسته اند احتمالا این شایعه کپی برداری از شایعات خارجی است!
http://shayeaat.ir/link/zdnch1
۳. استفاده از دست چپ برای طهارت ربطی به باور علما ندارد و با توجه به اینکه ۹۰ درصد انسانها راست دست هستند، خود به خود طهارت با دست چپ اتفاق می افتد!
http://shayeaat.ir/link/zdnch2
http://shayeaat.ir/link/zdnch3
۴. آنچه در روایات و کتب علما آمده، کراهت بعضی امور مثل خوردن و آشامیدن با دست چپ است که با توجه به نکته بالا، احتمالا برای رعایت بهداشت بیشتر بوده است.
http://shayeaat.ir/link/zdnch4
۵. کراهت گفته شده برای شرایط عادی بوده و در صورت زحمت و سختی، خوردن و آشامیدن و امثال آن برای چپ ‌دست‌ها با دست چپ هیچ اشکالی ندارد!
http://shayeaat.ir/link/zdnch5

حق جو و حق طلب باشیم