ارسال شایعه

ازدواج پیامبر(ص) با عروس خود ! / شایعه ۰۷۲۶

ازدواج پیامبر(ص) با عروس خود ! / شایعه ۰۷۲۶

متن شایعه

” آیا میدانید ازدواج با فرزند خوانده در اسلام مجاز است !آیا میدانید محمدبا عروس خود ازدواج کرد ! “

پاسخ شایعه


۱. یکی از بزرگترین ظلم ها به پیامبر(ص)، طرح داستان متفاوتی از ازدواج ایشان با “زینت بنت جحش” است که برای تخریب شخصیت ایشان منتشر شد!
۲. در اسلام ازدواج با فرزند خوانده جایز است، چون فرزند خوانده از محارم نیست اما اگر به طریقی بین ناپدری و دختر خوانده محرمیت ایجاد شود دیگر امکان ازدواج وجود ندارد.
۳. پیامبر هرگز با عروس خود ازدواج نکرد، چون پسری نداشت که به سن ازدواج برسد بلکه زینب همسر پسر خوانده ایشان بود!
۴. “زید” فرزند پیامبر نبود تا ازدواج با همسر سابق او، ازدواج با عروس به حساب بیاید! او غلام پیامبر(ص) بود که توسط ایشان به فرزند خواندگی قبول شده بود!
http://shayeaat.ir/link/zdvjp1
۵. اعراب جاهلی فرزند خوانده را مانند فرزند دانسته و همه احکام فرزند را برایش جاری می کردند و خداوند برای بطلان این حکم غلط، بعد از جدایی زید از همسرش به پیامبر دستور داد با زینب ازدواج کند تا مردم بدانند همسر پسر خوانده، محرم نیست.
http://shayeaat.ir/link/zdvjp2
http://shayeaat.ir/link/zdvjp3

حق جو و حق طلب باشیم