ارسال شایعه

راهپیمایی صلح ۳۰۰۰ هزار سفیدپوش در نوار غزه ! / شایعه ۰۷۲۰

راهپیمایی صلح ۳۰۰۰ هزار سفیدپوش در نوار غزه ! / شایعه ۰۷۲۰

متن شایعه

” ٨مارس ‏بیش از٣٠٠٠ سفید پوش در نوار غزه باهم راهپیمایی کردند،و از زیباترین لحظات قرن را با آهنگی زیبا به تصویر کشیدند. “

پاسخ شایعه


۱.  ویدئو ارتباطی با غزه ندارد و این راهپیمایی در مناطق تحت اداره مقاومت اسلامی برگزار نشده است!
۲. این راهپیمایی تبلیغاتی در اکتبر ۲۰۱۶ توسط تشکیلات اسرائیلی “Women Wage Peace” و در مناطق اشغالی تحت اداره رژیم صهیونیستی برگزار شد!
http://shayeaat.ir/extrapage/wwp
۳. نوشته های عبری روی پلاکاردها و پوشش غیر متعارف اغلب زنان حاضر در تصویر برای درک بی ارتباط بودن کلیپ با نوار غزه و تعلق آن به اسرائیل کافیست! 
۴. در این راهپیمایی تبلیغاتی که برای القای صلح دوستی صهیونیستها در عید “روش هشانا” ی یهود برگزار شد، زنانی هم از کرانه باختری شرکت داده شدند، که خودشان معترف بودند حضور آنها بر خلاف نظر خانواده بوده است!
http://shayeaat.ir/extrapage/hrtz

حق جو و حق طلب باشیم