ارسال شایعه

این اسفند در زندگی شما تکرار نخواهد شد ! / شایعه ۰۶۷۹

این اسفند در زندگی شما تکرار نخواهد شد ! / شایعه ۰۶۷۹

متن شایعه

” این اسفند در زندگی شما تکرار نخواهد شد برای اینکه اسفند امسال ۴تا شنبه ،۴تا یکشنبه ،۴تا دوشنبه ،۴تا سه شنبه ،۴تا چارشنبه،۴تا پنجشنبه و ۴تا جمعه داره که این اتفاق هر ۸۲۳سال یکبار اتفاق میفته.این اتفاق به کیف پول معروفه پس این متنو برای حداقل ۵نفر یا ۵گروه بفرست تا در عرض ۴روز پول بیاد دستت .این متن بر اساس افسانه فنگ شو هست که در عرض ۱۱دقیقه پس از خوندن باید فرستاده بشه . قابل توجه دوستانی که کنجکاون میتونن توی اینترنت سرچ کنن “

پاسخ شایعه

۱. این شایعه که نسخه بین المللی آن در مورد ماه “فوریه” است، چند سالیست در ایام مختلف بازنشر می شود و اطلاعات آن کاملا غلط است!

۲. برای اینکه روزهای هفته در ماه فقط ۴ بار تکرار شوند، نیاز به ماهی داریم که ۲۸ روزه باشد! اما اسفند در حالت عادی ۲۹ روز و هر ۴ سال یکبار که سال کبیسه داریم، ۳۰ روزه است!
http://shayeaat.ir/link/sfnd1

۳. پس در اسفند هر سال حداقل یکی از روزهای هفته ۵ بار تکرار می شود! سال ۹۵ کبیسه و دارای اسفند ۳۰ روزه است، پس دو روز یعنی یکشنبه و دوشنبه در آن ۵ بار تکرار می شوند!
http://shayeaat.ir/link/sfnd2

۴. شایعه در حالی ادعا کرده این متن مربوط به افسانه فنگ شویی است که در دوران باستان شبکه های اجتماعی وجود نداشته تا دریافت کننده متن در عرض ۱۱ دقیقه آن را به ۵ نفر ارسال کند! 
http://shayeaat.ir/link/sfnd3

۵. صرف نظر از خرافات بودن متن، نکته جالب دیگر اینکه نویسنده اطلاع نداشته که نام ماه ایرانی اسفند در افسانه چین باستان نیامده است!

 حق جو و حق طلب باشیم