ارسال شایعه

ویدئوی دختران فلسطینی که خلاف گزارشهای صدا و سیما در حال رقص و آوازند ! / شایعه ۰۶۵۴

ویدئوی دختران فلسطینی که خلاف گزارشهای صدا و سیما در حال رقص و آوازند ! / شایعه ۰۶۵۴

متن شایعه

” ویدیوی مدرسه دخترانه در فلسطینکشوری که در رسانه میلی ما تصویر یک کشور مرده وبدبخت وجنگ زده وکشتار شده در ذهن ما بوجود میاورند ولی شادیشون تو مدارسشان گویای چیزی دیگر است. “برشهایی از ویدیوی شایعه: http://shayeaat.ir/extrapage/plstn

پاسخ شایعه


۱. این کلیپ متعلق به مردم مسلمان یا مناطق تحت اداره مقاومت فلسطین که صدا و سیما اخبار جنایات اسرائیل در آن را منتشر می کند، نیست!
۲. عبارت “راهبات” در تابلوی مدرسه و نقاشی کلیسایی روی دیوار، نشانه های تهیه فیلم در یک مرکز مسیحی می باشد!
۳. چنانکه تابلو این مرکز نشان می دهد، کلیپ متعلق به دبیرستان دخترانه “Rosery sisters” است که یک مدرسه مبلغان مسیحی کاتولیک در بیت المقدس و همجوار مرز منطقه اسرائیلی می باشد!
۴. در این دبیرستان مسیحی، برخی انواع رقص از جمله رقص محلی “دبکه” تدریس می شود که در این کلیپ دانش آموزان در حال اجرای همین رقص می باشند!
۵. سرودی که دانش آموزان همخوانی می کنند، اسلامی یا مربوط به مقاومت نیست، بلکه ترانه ای ملی گرایانه به نام “دمی فلسطینی”، اثر “محمد عساف” است!
۶. “چفیه” که در عربی به آن “کوفیه” و “حطه” می گویند، یکی از نمادهای ملی فلسطین است که از سال ۱۹۳۶ بعنوان بخشی از پوشش رسمی فلسطینی ها تعیین گردید! استفاده از آن در این کلیپ، ارتباطی با فرهنگ مقاومت ندارد! 
۷. در مدارسی که در مناطق تحت اداره مقاومت و مورد تجاوز اسرائیل هستند، دانش آموزان دختر محجبه اند و بر اساس فرهنگ مقاومت و با سرودهای حماسی و اسلامی تربیت می شوند! 


حق جو و حق طلب باشیم