ارسال شایعه

ادعای دکتر سروش در مورد قیام و انقلاب نبودن حرکت امام حسین(ع) ! / شایعه ۰۶۲۱

ادعای دکتر سروش در مورد قیام و انقلاب نبودن حرکت امام حسین(ع) ! / شایعه ۰۶۲۱

متن شایعه

” دکترعبدالکریم سروش .از دلایلی که باعث شد امام  حرکتش را آغاز کند عبارت بودند از فضای رعب‌آور امنیتی، سازش‌ناپذیری با یزید، و جستجو به دنبال جای امن. «هیچ سند معتبری هم وجود ندارد که هدف امام حسین قیام و انقلاب بوده است این واژه‌ها ترمولوژی زمانۀ ما هستند و ابداً ارتباطی با انگیزۀ امام حسین ندارند.» واقعۀ عاشورا بزرگ شده است چرا که شیعیان نیاز داشتند از این واقعه یک اسطوره بسازند و با پیوند زدن خود به این اسطوره، هم کسب هویت نمایند، هم ابراز مظلومیت کنند و هم از مخالفان خود هویت‌ستانی کنند. از ماجرای عاشورا فقط در انقلاب اسلامی استفاده شد حتی صفویان وقتی روی کار آمدند و قدرت سیاسی را تصرف کردند از عاشورا استفاده ننمودند فقط بعدها در مقابله با ترکان عثمانی ملیّت ایرانی را به هویت شیعی گره زدند و سد استواری در برابر ترکان عثمانی ایجاد کردند. امام حسین در بین ائمه اطهار یک استثنا بود امّا علی شریعتی این استثنا را به قاعده تبدیل کرد و با مخدر خواندن تفسیر سنت‌گرا از عاشورا، جنبۀ خون و مبارزه در آن را پر رنگ کرد.. روحانیت اگر چه با شریعتی میانه‌ای نداشت اما به خوبی از این تحلیل او استفاده کرد.. این رویکرد تازه فقط برای قبل از پیروزی انقلاب قابل استفاده بود.. «امام حسین انقلابی» دیگر به درد حکومت نمی‌خورد.. این تفسیر به درد زمان شاه می‌خورد. این حکومت بنا به مبانی و مواضع فقهی‌اش می‌گوید: مجازات قیام علیه حکومت مرگ است. حتی انتقاد نیز جایز نیست و مجازاتش زندان و حتی خیلی چیزهای بدتر از زندان است. «لذا امام حسینی که اکنون توسط حکومت ترویج میشود فقط امام حسینی است که گریه بر او ثواب دارد و باعث شفاعت در روز جزا می‌گردد..» وگرنه اگر کسی بخواهد امام حسین را الگوی خود قرار دهد و با فساد این حکومت به مقابله برخیزد حکومت هم چون یزید بنام مخالفت با اسلام او را خواهد کشت. عبدالکریم_سروش “

پاسخ شایعه


۱. این ادعای دکتر سروش که درسال ۸۹ مطرح شد، با دین و تاریخ مغایرت دارد! انحراف سروش به جایی رسیده که حتی عصمت قرآن و احکام اسلام را رد می نماید!
۲. امام حسین(ع) از مکه تا کربلا، بارها برای قیام خود انگیزه هایی مانند امر به معروف و نهی از منکر و مقابله با حکومت باطل مطرح کردند!
۳. ایشان بارها به حق امام معصوم در اداره جامعه و شایستگی خود نسبت به سایرین بر رهبری امت اسلام اشاره می کنند؛ پس ادعای قیام و انقلاب نبودن حرکت ایشان، مردود است!
۴. برخلاف ادعای سروش، الگو گیری از عاشورا از همان زمان با قیامهای توابین، مختار و… آغاز شد و با قیامهای سربداران، مقابله با عثمانیها، روسها، انگلیسیها، انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی استمرار یافت و محدود به نظرات دکتر شریعتی یا روحانیون معاصر نبود!
۵. مقاومت در فلسطین، لبنان، عراق و سوریه نیز با الگو گیری از عاشوراست! قیام ایشان حتی الگویی برای غیرمسلمانان از جمله قیام گاندی علیه انگلیسیها در هند بود!
۶. امام حسین(ع) استثنا نبود، بلکه امامان نور واحدند که بنا به شرایط زمان خود عمل می کنند؛ امام حسین(ع) جنگید و امام حسن(ع) صلح کرد و هر یک جای دیگری بود همان می کرد!
۷. مهمترین دلیل قیام نکردن سایر امامان، نداشتن یاران همراه و وفادار بود!
۸. معرفی ظلم ستیزی و انقلابی گری امام حسین(ع)، ویژگی مجالس ایشان در کشور است؛ مغلطه “انتقاد از حکومت سبب مجازات است”، در حالیست که بسیاری از همفکران سروش بدون هیچ تعرضی مشغول انتقادند!
۹. کلام رهبر انقلاب در زمینه تشویق به انقلابی گری و حضور در صحنه ها خواندنیست: “اگر کسانی برای حفظ جانشان، راه خدا را ترک کنند و آن‌جا که باید حق بگویند، نگویند، … آن وقت حسین ‌بن‌ علی‌ها به مسلخ کربلا خواهند رفت و به قتلگاه کشیده خواهند شد.”

حق جو و حق طلب باشیم