ارسال شایعه

زمانی که عرب ملخ می خورد، کوروش … ! / شایعه ۰۰۰۳

زمانی که عرب ملخ می خورد، کوروش … ! / شایعه ۰۰۰۳

متن شایعه

” زمانی که عرب ملخ می خورد ….. کورش به هرکس به اندازه خانواده اش گندم می داد ….. یعنی عدالت
زمانی که عرب در بیابان بز می چراند……کورش نیمی از دنیا را گرفت…….. یعنی حکومت
زمانی که عرب دختر را ننگ می دانست …… کورش به بانوی ایرانى احترام می گذاشت ….. یعنی مردم پرستی
زمانی که عرب را “ام جهل” می خواندند …. شاه کشور من اولین منشور حقوق بشر را نوشت!!!!! یعنی هنر
زمانی که عرب چوب می پرستید ….. کورش نیمی از دنیا را یکتاپرست کرد …… یعنی وحدت
زمانی که عرب دخترش را زنده در گور میکرد ….. کورش کبیر برای دختران پارس دانشگاه ساخت !!!!!! یعنی عشق
زمانی که عرب در چادر بود ….. کشور من تخت جمشید و پاسارگاد داشت! یعنی عظمت
پس…بی غیرتی است که این پست در تمام دنیا پخش نشود… “

پاسخ شایعه

۱. قیاس ویژگیهای یک فرد شاخص و ممتاز از یک جامعه، با نقاط ضعف جامعه دیگر اساسا غلط و بی ارتباط است.

۲. برای قیاس می بایست دو مورد یکسان مقایسه شوند. مثلا برترین رهبر ایرانی با برترین رهبر عرب، حال مقایسه صحیحی خواهیم داشت!

۳. صرف نظر از موارد بالا خود متن نیز دارای ایراداتی است از جمله:

  • همه اعراب ملخ نمی خوردند !
  • در ایران هم افراد بسیاری در آن دوره و تا به حال در حال چراندن بز و دامداری هستند . این مطلب موجب افتخار است نه سر شکستگی یک ملت!
  • کوروش نیمی از دنیا را یکتاپرست نکرد! زیرا اعتقاد به آزادی ادیان داشت. از جمله پس از فتح بابل و آزادی یهودیان، مردم بابل را مختار به پرستش خدایانشان کرد!
  • سند نویسنده برای ادعای ساخت دانشگاه، آنهم از جنس دخترانه چیست؟!!
  • نویسنده اطلاع ندارد که حتی تا امروز هم تعداد قابل توجهی از ایرانیان چادر نشین هستند! همانطور که هر منطقه ای عشایر داشته، یکجا نشین و ساختمان نیز داشته است!
  • بی غیرتی آن است که افراد را با توهین اجبار به انتشار مطلبی کنند؛ آنهم مطلبی سراسر اشکال و دروغ!!
حق جو حق طلب باشیم