ارسال شایعه

کشف قرآنی نوشته شده پیش از پیامبر اسلام! / شایعه ۰۶۰۲

کشف قرآنی نوشته شده پیش از پیامبر اسلام! / شایعه ۰۶۰۲

متن شایعه

” کشف قرآنی در بیرمنگام انگلیس که تاریخ نوشتن آن پیش از پیامبر اسلام و بیش از ۱۴۰۰ سال بوده است !!!! “

پاسخ شایعه


۱. تعلق قرآن کشف شده به قبل از اسلام به اثبات نرسید و در حد یک ادعا به فراموشی سپرده شد!
۲. برخی محققان دانشگاه بیرمنگام در سپتامبر ۲۰۱۵ مدعی شدند آزمایش کربن چند برگ از قرآن یافت شده در کتابخانه این دانشگاه، اندکی بیش از ۱۴۰۰ سال قدمت دارد!
۳. بدلیل امکان جعل نسخ قدیمی، نوع و عمر پوست برای تعیین اصالت نسخه مطرح نیست، بلکه مرکب شناسی عامل قابل‌ اطمینان سند‌شناسی می باشد!
۴. کربن ۱۴ می تواند بین ۵۰ تا ۱۰۰ سال خطا داشته باشد و تعیین‌کننده زمان دقیق نیست نتیجه این آزمایش تنها روشن کننده زمان جدا شدن پوست حیوان است، نه زمان نگارش روی آن!
۵. قرآن اشارات صریحی به جنگ‌ها، فتح مکه و اوضاع مسلمانان هم ‌عصر پیامبر اکرم(ص) داشته و شأن نزول دارد، پس نمی تواند به قبل از ایشان تعلق داشته باشد!

حق جو و حق طلب باشیم