ارسال شایعه

اولین سال بدون حاجی مبارک ! / شایعه ۰۵۹۵

اولین سال بدون حاجی مبارک ! / شایعه ۰۵۹۵

متن شایعه

” اولین سال بدون حاجی مبارکامسال چه خوب گذشت ،نه تجاوزی ، نه بی احترامی ،نه بی حرمتی ،نه ارز چند میلیاردی از کشور خارج شد ،نه گوسفندان بی زبان برای دور ریختن ذبح،نه تاجران عرب هجوم ایرانیان را در مال ها دیدند و نه آسمانی به زمین آمد شیطان هم با اینکه سنگش نزدیم به مانند همان شیطان سنگ خورده کینه دارد ….. چه زیباتر خواهد شد سال بدون حاجی وقتی که با ازدواج دوجوان حاجی شویم یا به ساخت پناهی برای کودک یتیم یا آنکه درد مادری را کم کنیم از پی حقارت ناتوانی ادامه زندگی یا درد پدری را در پی نداشتن هزینه عمل جراحی و شاید ساخت پلی برای نگه داشتن انگشتان کودکان روستای گاودانه و یا تجهیز مدرسه ای برای دوباره نسوختن دسته گلهایی ایران زمین در روستای درودزن که زیبایی علم را با بی مسئولیتی ما به نادانی سپردند و یا ایجاد لحظه ای دلخوشی برای بچه های کار ایران زمین … “

پاسخ شایعه


۱. توقف حج بدلیل عدم تامین کرامت و امنیت حجاج ایرانی توسط آل سعود است. برخلاف ظاهر خیرخواهانه شبهه، شادمانی نویسنده از انجام نشدن یک واجب الهی، نشانه دین ستیزی و غرض ورزی اوست!
۲. مغالطه این متنها، تقلیل جایگاه فریضه الهی و واجب حج به یک سفر سیاحتی است! در اسلام حج چنان اهمیتی دارد که ترک آن مساوی با کفر عملی معرفی شده و چنین تعبیری در مورد هیچ ترک واجبی در آیات قرآن نمونه ندارد!
۳. بی حرمتی به هموطنان نه فقط در عربستان، در هیچ جا پذیرفته نیست، اما چرا نویسنده به اهانتها، تجاوزها و مشکلات بسیار بیشتر ایرانیان در سفرهای تفریحی به امارات، تایلند، ترکیه و… نپرداخته و خواستار تعطیلی این سفرها برای حفظ کرامت ایرانیان نمی شود؟!
۴. خروج ارز به مقاصد گردشگری یاد شده با حج قابل قیاس نیست! فقط سرمایه و ارزی که ایرانیان وارد “دبی”  کرده اند، از ۲۰ سال درآمد عربستان از حج ایرانیان بیشتر است، اما نویسنده تقاضای بازگشت این سرمایه ها را ندارد!
۵. گوشت گوسفندان قربانی دور ریخته نمی شود! بلکه بسته بندی و برای نیازمندان در کشورهای اسلامی ارسال می شود!
۶. کمک به محرومان تاکید همیشگی اسلام است که روشهای مختلفی هم برای آن دیده شده و اگر نویسنده منصف بود، واگذاری هزینه سفرهای تفریحی امارات و ترکیه و… را برای حل مشکل نیازمندان درخواست می کرد، نه فریضه واجب حج!
۷. برخلاف القای این دست شبهات، حج سفری سخت و معنوی و دارای بار تربیتی سازنده است و به عنوان یکی از پنج رکن دین بر آن تاکید ویژه شده و طبق روایات فقر را نیز از بین می برد.
۸. حج بهترین فرصت برای مقابله با دیوارکشی دشمنان میان ایران و دنیای اسلام و رفع شبهات در مورد شیعیان است.

حق جو و حق طلب باشیم