ارسال شایعه

سرزمین عجایب، اعتراض به اعدام شیخ بیگانه و تماشای اعدام جوانان وطن !! / شایعه ۰۵۹۲

سرزمین عجایب، اعتراض به اعدام شیخ بیگانه و تماشای اعدام جوانان وطن !! / شایعه ۰۵۹۲

متن شایعه

” سرزمین عجایب جاییست که:مردمش در اعتراض به اعدام یک شیخ بیگانه، تظاهرات میکنند و فردای آن روزمی روند به تماشای دسته جمعی اعدام جوانان سرزمین خودشان.حکومت ها براساس لیاقت ملت ها حکمرانی میکنند “

پاسخ شایعه


۱. تصویر منتشر شده مربوط به اجرای حکم قصاص یک قاتل سنگدل و متجاوز است، نه اعدام جوانی بیگناه!
۲. این قاتل حیوان صفت با همدستی دوستش در اردیبهشت ۹۴، مادری جوان اهل میاندرود را در مسیر دندانپزشکی ربود و پس از آزار، به شکل بسیار فجیعی به قتل رساند!
۳. شهادت مظلومانه شیخ نمر، روحانی برجسته و رهبر شیعیان عربستان در سراسر جهان مورد اعتراض قرار گرفت و منحصر به ایران نبود!
۴. نویسنده شبهه برای اغراض سیاسی خود علاوه بر اهانت به شهید شیخ نمر، نادیده گرفتن جنایت وحشتناک این قاتل و سعی در تطهیر او، به ملت ایران نیز اهانت کرده است!

حق جو و حق طلب باشیم