ارسال شایعه

بیلبورد شهرداری نیویورک و تمسخر تفریح ایرانیان !! / شایعه ۰۵۸۸

بیلبورد شهرداری نیویورک و تمسخر تفریح ایرانیان !! / شایعه ۰۵۸۸

متن شایعه

” بیلبورد جدید شهرداری نیویورک:آیا میدانید در ایران ۱۶ ساعت رانندگی در ترافیک و خوابیدن در چادر نزدیک ساحل بزرگترین تفریح به شمار می آید؟شکرگذار باشید “

پاسخ شایعه


۱. این تصویر محصول نرم افزارهای ویرایش تصویر است و شهرداری نیویورک یا هیچ شهر دیگری چنین تابلویی نصب نکرده اند!
۲. چنانکه جزییات تصویر هم نشان می دهد، این تصویر از آمریکا نیست بلکه بزرگراهی در مالزی است! 
۳. تصویر اصلی متعلق به تبلیغ یک خودرو است که توسط آژانس تبلیغاتی BBDO مالزی در سال ۲۰۱۰ تهیه و نصب گردید!