ارسال شایعه

تفاوت حضرت محمد (ص) و کوروش !! / شایعه ۰۵۸۱

تفاوت حضرت محمد (ص) و کوروش !! / شایعه ۰۵۸۱

متن شایعه

” فرق محمد و کوروش۱.. از قرآن محمد قوانین قتل و جنگ استخراج میشود و هنوز خاورمیانه درگیر این جنگهاست. همه با ندای الله اکبر آدم می کشند در حالیکه از منشور کوروش هیچ قتلی استخراج نمی شود.۲.. محمد پیامبری بود که شاه شد و پیام جنگ آورد کوروش شاهی بود که پیامبر شد و پیام صلح آورد..۳.. در دین محمد شخص میتواند تشخیص بدهد کجا راست بگوید و کجا دروغ مصلحتی ولی در آیین کوروش دروغ وجود ندارد..۴.. محمد میخواست با جنگ همه را مسلمان کند ولی کوروش با صلح همه را در کنار هم نشاند و عدالت برقرار کرد. 5.. محمد هیچ دینی را کامل تر از خودش نمیداند ولی کوروش به همه دین ها احترام میگذارد. 6.. محمد داری حداقل ۱۱ زن می بود ودر تاریخ اعراب مشهود است ولی کوروش بیش از یک زن نداشت .۷.. محمد زنان را در کتابش غنایم جنگی خواند ولی کوروش کبیر در تقویمش روز بانو داشت.۸.. در حکومت کوروش برده داری نبود ولی حتی در قرآن محمد برده داری وجود دارد 9.. اگر به قبر کوروش سجده کنیم ارز مملکت را به آل سعود نبخشید ایم ولی اگر به کعبه برویم ارز مملکت را به آل سعود داده ایم. این تنها چند تفاوت است .. “

پاسخ شایعه


۱. نویسنده با ادعاهای کذب، مغالطه و برداشتهای سطحی و مغرضانه از اسلام، سعی در ایجاد شبهه و توهین به آخرین پیامبر الهی کرده است! منشور کوروش فتح نامه ای بعد از فتح بابل است که محتوای آن قابل قیاس با کلام جامع و نورانی خداوند نیست!
۲. با وجود دلایل متعدد بر الهی بودن قرآن، نویسنده چندین بار آن را کلام پیامبر(ص) می خواند که نشان از عناد و گمراهی اوست!
۳. برخلاف ادعای متن، پیامبر(ص) در دوره ۱۳ ساله خود در مکه به جنگی روی نیاوردند و حتی مسلمانان را از دفاع منع کردند تا ثابت گردد که در پی جنگ نیستند جنگهای دوره مدینه نیز تحمیلی بود و حالت تدافعی داشت!
۴. اسلام در آیات و روایات متعدد به گذشت، صلح و عدالت در برابر دشمن دعوت نموده و قیودی چون مبارزه در راه خدا، پیکار با دشمن مهاجم و منع تجاوز را نیز در جنگ وضع کرده است!
۵. دروغ در اسلام مانند تمام ادیان الهى حرام و کلید همه گناهان دانسته شده و تنها در شرایط خاص و اضطراری مانند اصلاح بین مردم، دفع شر ظالمان و دفع مفسده بزرگتر، جواز توریه داده شده که دستوری مطابق عقل و منطق است!
۶. اسلام مردم را با دلیل و منطق دعوت می کند نه جنگ و خشونت! هیچ یک از جنگهای پیامبر(ص) جنبه خشونت طلبی و تهاجم نداشت بلکه به سبب فتنه و نقض عهد طرف مقابل یا برای جلوگیری از تجاوز و… بود و پیروان سایر ادیان نیز در سرزمینهای اسلامی زندگی می کردند!
۷. اسلام ادیان الهی پیش از خود را تصدیق کرده، چرا که دین، تسلیم است، ‌ولى حقیقت تسلیم در هر زمان، ‌شکلى دارد. در این زمان، شکل آن، ‌دین اسلام است که کامل ترین و جامع ترین برنامه زندگی و سعادت انسان است.
۸. با وجود رایج بودن تعدد زوجات در آن دوران، پیامبر(ص) ۲۵ سال، با تنها همسر خود زندگی می کنند! سایر ازدواجهای ایشان در سن بالا و با اهداف سیاسی و تبلیغی، تربیتی، تکریم جایگاه زنان، رهایی کنیزان و طرد سنن غلط و جاهلی صورت گرفته است!
۹. در طول تاریخ بشریت هیچ تفکر و آئینی مانند اسلام، زن را به جایگاه حقیقی خویش نرسانده و تکریم نکرده و مجوز به بردگی گرفتن، فقط در مورد مردان و زنان مهاجم به کشور اسلامی بوده که در میدان نبرد حضور داشتند!
۱۰. تا چندقرن قبل، برده داری در جوامع مختلف روش اداره امور بود و تغییر در نظام اجتماعی آن روز نه ضروری و نه ممکن بود؛ اسلام راه بردگی افراد آزاد را مسدود کرد و ضمن حمایت از حقوق بردگان راه آزادی آنها را گشود و کفارات و عتق را برای آن در نظر گرفت. در برخی منابع به وجود برده داری در ایران باستان اشاره شده است!
۱۱. شخص خردمند رفتار مناسبی نسبت به اشخاص دارد و آنها را کم یا زیاد احترام نمی کند؛ پرستش و سجده مخصوص آفریدگار یگانه است، نه انسانی خاکی مانند خودمان! سجده و حج هم دو امر مجزاست که بابت سجده به سوی کعبه قرار نیست پولی پرداخت کنیم!

حق جو و حق طلب باشیم