ارسال شایعه

کلیپ روایتی از رفتار شیطان با نوزادان غیر شیعه ! / شایعه ۰۵۷۹

کلیپ روایتی از رفتار شیطان با نوزادان غیر شیعه ! / شایعه ۰۵۷۹

متن شایعه

” سخنرانی آخوند […]نوازد پسر اگر شیعه نباشد شیطان انگشت در […] او نموده و اگر دختر باشد در […] او کرده و او مفعول و فاحشه میشود!!! “

پاسخ شایعه


۱. گوینده این حدیث در کلیپ، “یاسر الحبیب” مدیر شبکه فدک است که با انتخاب چنین مواردی به اسم تبلیغ تشیع، با حمایتهای آشکار انگلیس و با ایجاد تفرقه میان مسلمانان تعمدا شیعه را تخریب می کند!
۲. حدیثی که او قرائت می کند نامعتبر است و به صورت خبر واحد تنها در تفسیر عیاشی آمده و در هیچ یک از کتب معتبر ۴ گانه شیعه وجود ندارد!
۳. روایت مجهول و ضعیف است و قابل اعتنا نیست! صاحب تفسیر «نور الثفلین» در رابطه با راوی آن «ابراهیم بن ابی‌یحیی» می‌نویسد: «من نام این شخص را در هیچ یک از کتب رجالی ندیده‌ام»!
۴. زمانی می‌توان گفت مطلبی اعتقاد شیعه است که علمای طراز اول شیعه آن روایت را پذیرفته و جزو اعتقادات خود دانسته باشند.
۵. حتی با فرض صحت روایت، مطرح کنندگان آن، آخر حدیث را ترجمه نمی کنند: «البته بعد از این، همه چیز دست خداست و هر چه را که بخواهد محو می‌کند و هرچه را که بخواهد می‌نویسد و ثبت می‌کند و در نزد خدا ام‌الکتاب وجود دارد»!
۶. یعنی تغییر سرنوشت ممکن است و کسی که از پدر و مادری به دور از ولایت امیرالمومنین(ع) دنیا می آید، میل و گرایشش به گناه بیشتر است، امّا اختیار دارد تا مسیر خود را عوض کند!

حق جو و حق طلب باشیم