ارسال شایعه

تجاوز به دختر بازداشت شده و واژگونی ون گشت ارشاد در پل سید خندان! / شایعه ۰۵۴۵

تجاوز به دختر بازداشت شده و واژگونی ون گشت ارشاد در پل سید خندان! / شایعه ۰۵۴۵

متن شایعه

“گشت ارشاد پلیس، در حالی که در ماشین به دختره ی بازداشت شده – در پل سیدخندان- تجاوز می کرد ، به دست مردم افتاد. ”  

پاسخ شایعه

۱. ماجرای منتسب به این کلیپ صحت ندارد و ارتباطی به ایام اخیر هم ندارد!

۲. این کلیپ مربوط به اغتشاشات و حرمت شکنی عاشورای حسینی در ۶ دی ۱۳۸۸ است که همان زمان و با نام درگیری های همین روز در یوتیوب بارگذاری شد!

http://shayeaat.ir/extrapage/JLBK

۳. پوشش صورت، شعارها و پرچم سبز حاضران در تصویر بخوبی موید این امر است.

۴. ادعای تجاوز به دختر بازداشت شده در خودروی سازمانی، آنهم وسط خیابان چنان به دور از خرد است که بی نیاز از توضیحات بیشتر می باشد!


حق جو و حق طلب باشیم