ارسال شایعه

مرگ نوزاد ۵ ماهه در بیمارستان پورسینای رشت در اثر کودک آزاری پدرش! / شایعه ۰۵۴۱

مرگ نوزاد ۵ ماهه در بیمارستان پورسینای رشت در اثر کودک آزاری پدرش! / شایعه ۰۵۴۱

متن شایعه

“پدری که بچه ۵ ماهه خودش رو کتک زد.بچه دیروز مرد. بیمارستان پورسینا ”  

پاسخ شایعه

۱. خبر مرگ این نوزاد صحت ندارد و تصاویر، او را در حال خواب نشان می دهد.

۲. این نوزاد ۵ ماهه به علت تروما به بیمارستان “پورسینا”ی رشت اعزام میشود که پس از حدود یک هفته مداوا به سلامت از بیمارستان مرخص شد.

http://shayeaat.ir/link/vdV6

۳. با توجه به آثار روی پوست کودک و دیگر شواهد پزشکی، گمانه زنی هایی در مورد کودک آزاری توسط پدرش وجود دارد؛ اما برای تعیین علت اصلی، پرونده به بهزیستی و دادگستری ارجاع داده شده است.

http://shayeaat.ir/link/f30r


حق جو و حق طلب باشیم