ارسال شایعه

توزیع بسته های افطاری برای شادی روح صدام در فلسطین ! / شایعه ۰۵۳۶

توزیع بسته های افطاری برای شادی روح صدام در فلسطین ! / شایعه ۰۵۳۶

متن شایعه

” بسته های افطاری که هر ساله از اول رمضان تا آخر آن در فلسطین برای شادی روح صدام حسین توزیع میشود.اه اى فلسطینِ مظلومِ من “

پاسخ شایعه


۱. این تصویر متعلق به فلسطین نیست و ادعای توزیع هر ساله بسته های افطاری در فلسطین نیز صحت ندارد!
۲. در یکی از شبهای ماه رمضان سال جاری در شهر امان، پایتخت اردن، عده ای اقدام به توزیع بسته های افطاری با یاد صدام حسین دیکتار معدوم عراق نمودند!
۳. برخی رسانه های عربی نیز با درج تصاویر بیشتری از این اقدام عجیب، خبر آن را پوشش دادند.
۴. با توجه به روابط بسیار نزدیک صدام با شاه اردن و حضور نزدیکان صدام و برخی بازماندگان حزب بعث در اردن پس از سقوط او، بروز چنین مواردی دور از انتظار نیست!