ارسال شایعه

نوشته ای از دفتر خاطرات یک لیسانس وظیفه جان باخته ۰۵ کرمان در تصادف نیریز! / شایعه ۰۵۳۲

نوشته ای از دفتر خاطرات یک لیسانس وظیفه جان باخته ۰۵ کرمان در تصادف نیریز! / شایعه ۰۵۳۲

متن شایعه

“دفتر خاطرات یکی از سربازان حادثه تصادف سربازان لیسانس وطیفه ۰۵کرمان:پ امروز سه شنبه تاریخ۹۵/۴/۱ساعت ۷شب است ودر پادگان ۰۵کرمان جایگاه لاشخوران خشن همچنان منتطر اتوبوس هستیم تا بعداز دوماه مشقت وخاری و فلاکت به خانه وکاشانه خویش برگردیم دوماهی که همه جور برخورد بجز انسانیت دیدیم وارزوی پرواز داشتیم لحطات سختی که بافرماندهان خشن اینجا به پایان رسید هم اکنون لحطه پرواز است پرواز از دیار لاشخوران وکفتاران خشنی که جز خشونت سلاحی دگر نداشتن خوشحالم این لحطه که میخواهم به اعوش ۷خانواده ام بعداز مدتها برگردم این درحالی است که ما نباید امروز درپادگان میماندیم باید دیروز که ۳۱خرداد بود مارا ترخیص میکردند اما به دلیل عملیات روانی شدیدی که در اینجا حاکم است مارا دیروز تر خیص نکردند قراربود امروز صبح ترخیصمان کنند که تالحطه اخر دست از روانی کردن دوستان اهل قلم بر نداشتند و پافشاری میکردند که ما تاطهر ترخیص خواهیم شد ولی طهر شدو ما بارو بنه بستیم تا به شهرو دیار خویش بگردیم اما باز خبری از اتوبوس نشد تا اینکه افتاب از روی سرمان عبور کرد وارام ارام سایمان قد کشید اما نه خبری از ترخیص بود ونه خبری از ناهار که ما مجبور شدبم به بوفه ها یورش ببریم و شکممان را با کیک وبیسکویت سیرکنیم که هرگز متوجه سیر شدنش نشدیم چرا که روانیمان کرده بودند وافتاب روبه عروب میرفت اما ما را همچنان نگه داشتند که نشان از طلم وستم ووحشت در این پادگان دارد چرا که ما که ده ها ساعت تا منزلمان فاصله هست شب چطور میشود رفت اخه چرا کسی نیست تا درکمان کندفریادمان را بشنود امروز سخت ترین روز زندگیمان بودچراکه گرفتار افرادی شدیم که هیچ بویی از انسانیت نبرده اندوفقط طلم بر ما روا میدارندومیخواهند کسانی را که سلاحشان تا هم اکنون قلم بوده است با سلاحهای مرگبار خویش اشنا سازندکه جز کشت وکشتار چیزی ندارد.الان ساعت ۷عصراست وهم اکنون قرار است تا نیم ساعت دیگر اتوبوس ها بیایند این درحالی است که هیچ کسی حال تکان خوردن ندارد وهرکس در گوشه ای با کوله بارش دراز کشیده است امیدواریم خداوند عاقبت بخیرمان کند وصحیح سالم به اعوش گرم خانوادمان برگردیم همه چیز را به خدای بزرگ میسپارم…سرگرد دهقان هیچوقت نمیبخشمت…به امید فردا..امین انصاری. اگر وجدان دارید وامشب حال وروز خانواده این عزیزان مهندس را درک میکنید اطلاع رسانی کنید تا به گوش مسعولان برسد تا بدانند در این مرکز اموزش چه بر سر جوانان اهل قلم میاورند وچه خشونتو مشقتی در این مرکز حاکم است چرا که این عزیزان را اگر برنامه شان درست بود سرموقع یا صبح ترخیصشان میکردند به هیچ وجه چنین اتفاقی نمی افتاد باید افسوس خوردو گریست بخاطر این عزیزان .متاسفیم که گوش شنوایی نیست تا ناله های فرهاد رابشنود. والسلام.”  

پاسخ شایعه

۱. متن منتسب به مرحوم امین انصاری از کشته شدگان حادثه تصادف اوتوبوس در گردنه “لای زر” نیریز صحت ندارد و توسط پدر این مرحوم تکذیب شد!

۲. صمد انصاری گفت چنین متنی با موضوع نارضایتی از پادگان ۰۵ کرمان در دفتر خاطرات آن مرحوم وجود ندارد!

۳. وی از بستگان ،دوستان و اصحاب رسانه تقاضا کرد ضمن اطلاع رسانی درباره کذب بودن این نوشته، چنانچه در فضای مجازی اطلاعیه‌ای مبنی بر اعتراض و یا تجمع و گردهمایی منتشر شود در آن شرکت نکنند.

۴. همچنین او از همگان تقاضا کرد با دامن زدن به شایعات، درد و رنج خانواده و فامیل را دوچندان نکنند و از مقامات ذی صلاح درخواست پیگیری و مجازات عامل یا عاملین این شایعه را نمود.

http://shayeaat.ir/link/rCi9


حق جو و حق طلب باشیم