ارسال شایعه

عکس ۱۲ سالگی وزیر آموزش فرانسه در حال چوپانی در مراکش! / شایعه ۰۵۲۳

عکس ۱۲ سالگی وزیر آموزش فرانسه در حال چوپانی در مراکش! / شایعه ۰۵۲۳

متن شایعه

” عکس سمت چپ دختر ۱۲ساله مراکشی در حال چوپانی. عکس سمت راست همان دختر پس از ۲۰سال وزیر آموزش فرانسه. همه چیز به تلاش آدمها بستگی داره. ”  

پاسخ شایعه

۱. تصویر منتسب به چوپانی وزیر فعلی آموزش فرانسه در کودکی، صحت ندارد!

۲. “نجاه بلقاسم” در سن ۴ سالگی به فرانسه مهاجرت کرده، و در ۱۲ سالگی در فرانسه مشغول تحصیل بوده است!

۳. پدر او در فرانسه کارگر ساختمان بوده و دلیلی برای اشتغال نجاه بلقاسم به چوپانی در مراکش، وجود ندارد!

http://shayeaat.ir/link/R70r

۴. تصویر این کودک چوپان ابتدا در سال ۲۰۱۲ همراه با مطلبی درباره کار اجباری کودکان منتشر شد و هیچ موردی مبنی بر انتساب آن به وزیر آموزش فرانسه عنوان نشده است.

http://shayeaat.ir/link/1Nre

۵. این شایعه در سایت های مختلف، علیرغم تناقضات آشکار، بارها منتشر شده است!


حق جو و حق طلب باشیم