ارسال شایعه

اکثر احکام اسلام قابل خرید و فروش هستند ! / شایعه ۰۵۲۱

اکثر احکام اسلام قابل خرید و فروش هستند ! / شایعه ۰۵۲۱

متن شایعه

”  ﺁﯾﺎ ﺩﻗﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯾﺪ ﺍﮐﺜﺮ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺍﺳﻼﻡ ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮﯾﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟!ﺑﻄﻮﺭ ﻣﺜﺎﻝ :ﺍﻭﻝ : ﯾﺎ ﺍﺳﻼﻡ ﺑﯿﺎﻭﺭ ﯾﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺟﺰﯾﻪ‏(ﻏﺮﺍﻣﺖ‏) ﺑﺪﻩ .ﺩﻭﻡ : ﯾﺎ ﻗﺼﺎﺹ ﺷﻮ ﯾﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﯾﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ کن.ﺳﻮﻡ : ﯾﺎ ﺭﻭﺯﻩ ﺑﮕﯿﺮ ، ﯾﺎ ﮐﻔﺎﺭﻩ ﺑﺪﻩ .ﭼﻬﺎﺭﻡ : ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﻧﻤﺎﺯ ﻭ ﺭﻭﺯﻩ ﺑﺪﻫﮑﺎﺭ ﺑﻮﺩﯼ ﻭ ﻣُﺮﺩﯼ ، ﻭﺭﺛﻪ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﭘﻮﻝ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻀﺎﯼ ﺁنرﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ .ﭘﻨﺠﻢ : ﺍﮔﺮ ﭘﻮﻝ ﺩﺍﺷﺘﯽ ﻭ ﺗﻮﻧﺴﺘﯽ ﻣﺨﺎﺭﺝ ﺯﻥ ﺭﻭ ﺑﺪﯼ ، ﺗﺎ ۴ ﺯﻥ ﺩﺍﺋﻢ ﻭ ۴۰ ﺻﯿﻐﻪ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺑﮕﯿﺮی .ﺷﺸﻢ : ﺍﮔﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﺮﻓﺘﯽ ﺣﺞ ، ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﭘﻮﻝ ﺑﺪﯼ ﻧﺎﺋﺐ ﺑﮕﯿﺮﯼ ﺗﺎ ﺍﻭﻥ ﺑﺠﺎﯼ ﺗﻮ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺣﺞ ﺭﺍ ﺑﺠﺎ ﺑﯿﺎﺭﻩ .ﻫﻔﺘﻢ : ﺍﮔﻪ ﭘﻮﻝ ﺩﺍﺭﯼ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﺳﺮﺑﺎﺯﯾﺘرو ﺑﺨﺮﯼ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺒﺲ ﻭ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﺋﻢ ، ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮﯾﺪﻥ اﺴﺖ .ﻫﺸﺘﻢ : ﻫﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﻣﯿﺨﺎﯼ ﺑﮑﻦ ﺍﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﻭﻟﯽ ﺁﺧﺮ ﻋﻤﺮﯼ ﯾﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺴﺎﺯ ، ﺗﻤﺎﻡ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪﻩ ﻣﯿﺸﻪ .ﻣﻬﺮﯾﻪ ، ﺷﯿﺮﺑﻬﺎ ، ﻭﻗﻒ ، ﻋﻘﯿﻘﻪ ، ﻧﻔﻘﻪ ، ﺯﮐﺎﺕ ، ﺧﻤﺲ ، ﮐﻔﺎﺭﻩ ، ﻭ ﻭ ﻭ ﻭ ﻭ …ﻧﺘﯿﺠﻪ = ﭘﻮﻝ ﺩﺍﺷﺘﯽ ﻣﯿﺮﯼ ﺑﻬﺸﺖ ،ﭘﻮﻝ ﻧﺪﺍﺷﺘﯽ ﻣﯿﺮﯼ ﺟﻬﻨﻢ “

پاسخ شایعه

۱. بر خلاف ادعای شبهه، واجبات دین قابل خرید و فروش نیست! مثلا نماز و حج (برای فرد مستطیع) حتما باید ادا شوند!
۲. جزیه، مالیات غیر مسلمانان بود که بابت خدمات دولت اسلامی مانند تأمین زندگى و حفظ جان و مال آنان، پرداخت میکردند. پرداخت جزیه هرگز معادل و قابل قیاس با تشرف به اسلام نیست!
۳. مجرم اختیاری در انتخاب بین انجام قصاص و پرداخت دیه ندارد!
بلکه فرد خسارت دیده یا بازماندگان او نوع مجازات مجرم را انتخاب می کنند!
۴. کفاره جایگزین روزه نیست! اگر فردی با وجود توانایی تعمدا روزه نگیرد علاوه بر قضای روزه، باید کفاره هم بدهد! 
۵. نماز و روزه همواره قابل خرید با با پول نیست! برخی علما اجیر گرفتن براى قضاى نماز و سایر عبادات را بدون اشکال نمی دانند، مگر در حج! در کنار ثواب اعمال هدیه شده به میت، او بابت ترک عمدی نماز و روزه عذاب و مواخذه می شود! 
۶. اصل در ازدواج همان تک همسری است و تعدد زوجات فقط در موارد خاص، آنهم با شرط برقراری عدالت، رعایت حقوق زناشویى و اقتصادى و ابراز عواطف بین همسران مجاز دانسته شده نه تمکن مالی!
۷. حج نیابتی برای فرد زنده قابل انجام نیست! مگر کسی که حج بر او واجب باشد اما توانایی نداشته و امید به حصول استطاعت بدنی تا آخر عمر را هم پیدا نکند.
۸. خرید سربازی مقطعی است و با غیبت بیش از پنج سال و با محرومیت فرد از گذرنامه و سفر خارجی، استخدام دولتی و عمومی، امضای اسناد رسمی و گواهینامه رانندگی در این سالها همراه است!
۹. مجازاتهای جایگزین حبس با هدف کاهش حجم زندانها و مشکلات ناشی از این مجازات، تنها برای حبس کمتر از شش ماه آنهم با “تشخیص دادگاه” و شرایطی مانند موارد ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی، امکان پذیر است! 
۱۰. برخلاف ادعای شبهه، نه تنها در منابع دینی هیچ اشاره ای به آمرزش هر رفتاری تنها به صرف ساخت مسجد نیست، بلکه مواردی چون شرک و حق الناس بخشیده نمی شوند.

حق جو و حق طلب باشیم