ارسال شایعه

حافظ و گشت ارشاد! / شایعه ۰۰۳۸

حافظ و گشت ارشاد! / شایعه ۰۰۳۸

متن شایعه

حافظ از بوسه و معشوق نوشت و حق داشت… قرن او هر دو قدم یک “ون ارشاد” نداشت!

پاسخ شایعه

.۱مراد حافظ از بکار بردن عباراتی چون بوسه و معشوق بیان معانی عارفانه بوده است . 
http://erfanvahekmat.com “رساله میر سید علی همدانی در شرح مرادات حافظ” 

.۲شعر حافظ از ابهام و ایهام برخوردار است و او در بسیاری از موارد به عارفانه های نهان پرداخته است . 
http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=121329

.۳در ادوار مختلف از جمله دوران معاصر نیز شاعرانی با این عبارات عرفانی شعر گفته و می گویند و ممانعت نمی شوند . 
غزلیات امام خمینی (ره) سرشار از این مضامین می باشد . 
http://www.aviny.com/Imamkhomeini/Divan/Ghazal/Index1.aspx

.۴قوانین کشور ما بر اساس دین مبین اسلام تنظیم شده است . 
عفاف و حجاب نیز از مهمترین تاکیدات اسلام جهت صیانت از امنیت روانی اجتماع است . 
اجرای قوانین ، ضمانت دوام و بقای اجتماع است . 

حق جو و حق طلب باشیم