ارسال شایعه

تصویر حرکت زنان مسلمان زنجیر شده پشت سر شوهرشان! / شایعه ۰۵۱۱

تصویر حرکت زنان مسلمان زنجیر شده پشت سر شوهرشان! / شایعه ۰۵۱۱

متن شایعه

” تصویر حرکت زنان مسلمان زنجیر شده پشت سر شوهرشان !!؟؟ ”  

پاسخ شایعه

۱. این تصویر واقعی نیست و رشته زنجیر موجود در آن، با نرم افزارهای ویرایش تصویر اضافه شده است!

http://shayeaat.ir/extrapage/3women

۲. این عکس قبلا به سفر باربارا والترز، خبرنگار آمریکایی به افغانستان و مصاحبه او با زنانی که از ترس “مین” پشت سر شوهرشان راه می رفتند، منتسب شده بود!

http://shayeaat.ir/link/PiVW

http://shayeaat.ir/link/9euB

۳. او چنین سفر و گزارشی نداشته و این داستان از دهه ۷۰ میلادی به کشورهای مختلف منتسب شده و به نام “زنان باهوش” یا “سرزمینهای مین گذاری شده” منتشر گردیده است!

http://shayeaat.ir/link/lBAm

۴. تصویر ویرایش شده با زنجیرها، اخیرا توسط “لوقا فورد”، نویسنده صهیونیست منتشر شد! او که از مسیحیت به دین یهود در آمده، متخصص در نگارش متون غیر اخلاقی و شایعات زرد است!

http://shayeaat.ir/link/SM1Q

۵. این عکس مربوط به افغانستان نیست و با توجه به پوشش زنان و مرد حاضر در تصویر، مشخصا به عراق تعلق دارد!

۶. برخلاف شایعات دروغین، زن در اسلام مورد تکریم است و این منتقدان اسلام هستند که کرامت زن را بر نمی تابند و جایگاه او را در حد یک کالا تنزل می دهند!

http://shayeaat.ir/link/u5LG


حق جو و حق طلب باشیم