ارسال شایعه

دستگیری وحشیانه بانوان بد حجاب در مجتمع خلیج فارس شیراز ! / شایعه ۰۵۰۹

دستگیری وحشیانه بانوان بد حجاب در مجتمع خلیج فارس شیراز ! / شایعه ۰۵۰۹

متن شایعه

” عمل وحشیانه نیروی انتظامی وگشت ویژه انها دیشب درهایپرمارکت خلیج فارسهایپرمارکت خلیج فارس  بزرگترین مارکت در استان فارس وشهر شیراز وروبری شهرک گلستان می باشد.دیشب چندین ماشین نیروی انتظامی وگشت واردهایپرخلیج فارس شده و۳۰ الی۴۰ نفر از بانوان را بازداشت کردندمحشری بود انجا,چه زنانی که لباسهایشان پاره,روسری هایشان درفعل وانفعال بازداشت بیرون نیامد.چه مادرانی دستگیروفرزندکوچکشان انجا ماند.!!! “

پاسخ شایعه


۱. بازداشت وحشیانه زنان بد حجاب در مجتمع خلیج فارس صحت ندارد و علی رغم موضوع جنجالی آن، هیچ گزارش رسمی یا حتی اخبار مستندی، از کاربران شبکه های اجتماعی در این مورد منتشر نشده است!
۲. هیچیک از تصاویر منتسب به این واقعه خیالی مربوط به شیراز نیست و جالب است که بر خلاف ادعای شایعه در مورد زمان واقعه، همه تصاویر در روز ثبت شده اند، نه شب !
http://shayeaat.ir/extrapage/khalijfarshypermarket
۳. هر ۳ تصویر اول مربوط به طرح امنیت اخلاقی و مبارزه با بد حجابی در تیر ۹۰، خرداد ۹۱ و آذر ۹۴ در شهر تهران می باشد!
http://shayeaat.ir/link/hijab1
http://shayeaat.ir/link/hijab2
http://shayeaat.ir/link/hijab3
۴. چهارمین تصویر مربوط به برخورد نیروی انتظامی با یک تجمع غیر قانونی در ۲۲ خرداد ۸۵ در تهران است.
http://shayeaat.ir/link/22khor85

حق جو و حق طلب باشیم