ارسال شایعه

آیت الله علم الهدی: مردم با تحمل فقر تهذیب نفس می کنند! / شایعه ۰۴۹۲

آیت الله علم الهدی: مردم با تحمل فقر تهذیب نفس می کنند! / شایعه ۰۴۹۲

متن شایعه

” آقای علم الهدی : مردم با تحمل فقر، تهذیب نفس می کنند و بیشتر منتظر ظهور می شوند و کمتر گناه خواهند کرد.”  

پاسخ شایعه

۱. این متن در سخنرانیها یا مکتوبات آیت الله علم الهدی یافت نمی شود و با مبانی عقل و دین نیز در تقابل است!

۲. در بخش پاسخ به شایعات پایگاه اینترنتی آیت الله علم الهدی نیز این مطلب از شایعات فضای مجازی معرفی و در جهت تخریب وجهه ایشان اعلام شده است.

http://shayeaat.ir/link/TakzibSH

۳. موضع ایشان در برابر فقر، از سخنرانی ۹ بهمن ۹۴ ایشان قابل فهم است. ایشان فقر و ترس را دو آفت و دو آسیب در زندگانی برشمرده اند که الگوهای مناسبی برای زندگی نیستند!

http://shayeaat.ir/link/FaqrTars

۴. اگرچه خودسازی و تهذیب نفس، نیاز انسان برای رشد و تکامل است، اما منافاتی با تلاش و پیشرفت اقتصادی ندارد. اسلام بر تولید ثروت حلال و تقویت بنیان جامعه اسلامی تاکید دارد.

http://shayeaat.ir/link/Tahzib

۵. اسلام “فقر” را نمی پسندد و خطرات مختلفی برای عقل و دین و حکمت در “فقر” بیان کرده است!

http://shayeaat.ir/link/KhatarFaqr


حق جو و حق طلب باشیم