ارسال شایعه

اصحاب فیل در سرزمین بی آب و علف عربستان ! / شایعه ۰۴۸۵

اصحاب فیل در سرزمین بی آب و علف عربستان ! / شایعه ۰۴۸۵

متن شایعه

”  همگی داستان اصحاب فیل اکثرا شنیده اید .سوالاتی برای من پیش امده ؟؟؟؟!! همانطور که همه میدانید ابرهه با لشکری از فیلها از یمن به مکه حرکت کرده و قصد داشت کعبه را ویران کند در راه مکه لشکریانی از ابابیل(پرندگان) با سنکریزه هایی که به منقار داشتند( به نام سجیل) بر سر ابرهه و لشکریانش فرو ریختند و همگی را از بین بردند حال سوالاتی که پیش امده، در سرزمین عربستان که بی اب و علف بوده چطور لشکری از فیلها که هر فیل بالغ روزانه بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ لیتر اب نیاز داردتوانسته آن مسیر را طی کند! همچنین ان سرزمین بیابان بوده و علوفه نیز انچنان زیاد نبوده تا غذای لشکر فیلها را تامین کند چطور لشکری از فیلها این مسیر طولانی رو بدون اب و غذا طی کرده و خود را به مکه رسانده اند!! اکر کسی ماجرا را  میداند بنده را نیز راهنمایی کند ؟!!!؟؟ “

پاسخ شایعه

۱. تهاجم سپاه ابرهه به مکه علاوه بر تصریح منابع دینی، از نظر تاریخی نیز امرى مسلم است و در منابع رومی، سریانی، یونانی، حبشی و… نیز از آن یاد شده است!
۲. عظمت حادثه چنان بود که اعراب آن را مبداء تاریخ قرار داده و آن سال را عام الفیل نامیدند. تعدادی از باقیماندگان سپاه ابرهه تا سالهای ظهور اسلام در مکه زندگی می کردند!
۳. شعرای عرب پیش از اسلام اشعار بسیاری در مورد این واقعه بزرگ سروده اند!
۴. سوره فیل در قرآن با تعبیر «الم تر» آغاز شده که استفهام در آیه، استفهام تقریرى است. یعنی مطلب موردِ استفهام نزد مخاطب کاملاً معلوم و مسجّل است.
۵. فیلها برای رفع تشنگی دهها کیلومتر پیاده روی می کنند و در بی آبی مقاومت خوبی دارند. به عنوان مثال در ماه ژوئن سال ۲۰۱۰ گله ای از فیلها در کشور “مالی” بیش از هشتاد کیلومتر برای رسیدن به آب پیاده روی کردند!
۶. فرض و نتیجه گیریهای متن در مورد فیل ها به چند دلیل غلط است! فیلهای سپاه ابرهه را تا هزار عدد هم نوشته اند، اما اغلب منابع یک، ۸، ۱۲ و ۱۳ عدد ذکر کرده اند و فیلها را مختص فرماندهان سپاه دانسته اند که تغذیه این تعداد کار سختی نبوده است! 
۷. هر لشکری پیش بینی نیازهای اولیه اش چون آب و غذا را می کند. ضمن اینکه لشکریان متجاوز نیازهای خود را از غارت مردم بین راه نیز تامین می کردند! چنانکه پیشقراولان ابرهه علاوه بر اموال مردم مکه، ۲۰۰ شتر هم از عبدالمطلب به یغما بردند!
۸. اگرچه بیابانهای عربستان خشک است، اما در مسیر صنعا تا مکه در مسافتهای مشخصی واحه ها یا آبادیهایی بوده که آب مصرفی مسافران را تامین می کرده اند؛ هم اکنون نیز در این مسیر نهر ها و منابع آبی متعددی وجود دارد.

حق جو و حق طلب باشیم