ارسال شایعه

سخن امام خمینی (ره) در نفهم خواندن مخالفان آدمکشی برای پیاده شدن اسلام! / شایعه ۰۴۸۴

سخن امام خمینی (ره) در نفهم خواندن مخالفان آدمکشی برای پیاده شدن اسلام! / شایعه ۰۴۸۴

متن شایعه

“آنهایی که میگویند اسلام نباید آدمکشی بکند آدمهای نفهمی هستند که معنی اسلام را نفهمیده اند روح الله خمینی ، سخنرانی به مناسبت سالروز تولد پیامبر اسلام، آذر ۱۳۶۳ ، کتاب کوثر ، دفتر نشر آثار”  

پاسخ شایعه

۱. این مطلب در سخنان امام خمینی (ره) و در “صحیفه نور” نیست و با تعالیم ناب اسلام و دیدگاه های شخص ایشان عمیقا مغایرت دارد!  

۲. این عبارت با تحریف بخشی از سخنان ایشان در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۶۳ با عنوان “استمرار مبارزه تا رفع فتنه از عالم” جعل شده است! 

۳. سخنان امام(ره) پاسخ کسانیست که قوانین دین مانند حدود و قصاص و… را مغایر با رحمانیت دین می دانند؛ ایشان تشریح می کنند که احکام الهی رحمتی برای جامعه و خود آن فرد است.

۴. این بخش از سخنرانی که در جلد ۱۹ صحیفه، صفحه ۱۱۴ قرار دارد:

“…آنها می‏گویند که اسلام چون رحمت است، نباید حدود داشته باشد، نباید قصاص داشته باشد، نباید آدمکشی بکند. آنهایی که ریشه عذاب رامی دانند، آنهایی که معرفت دارند که مسائل عذاب آخرت وضعش چی است ، آنهامی دانند که حتی برای این آدمی که دستش را می برند برای این کاری که کرده است ، این یک رحمتی است . رحمتش در آن طرف ظاهر می شود. برای آن کسی که فساد کن است ، اگر او را از بین ببرند یک رحمتی است بر او. این طور نیست که این جنگ های پیغمبر مخالف با رحمه للعالمین باشد، موکد رحمه للعالمین است.”

http://shayeaat.ir/link/20Azar


حق جو و حق طلب باشیم