ارسال شایعه

نماز خواندن سربازان آلمان نازی در جنگ جهانی اول! / شایعه ۰۴۵۸

نماز خواندن سربازان آلمان نازی در جنگ جهانی اول! / شایعه ۰۴۵۸

متن شایعه

” عکسی دیدنی از سربازای آلمانی ارتش نازی در جنگ جهانی اول در حال نمازخوندن !! “

پاسخ شایعه

۱. این تصویر مربوط به جنگ جهانی دوم است نه اول! سربازان نمازگزار آلمانی نیستند بلکه اعضای لشکر ۱۳ “SS Handschar” که یگانی چند قومیتی بود، هستند!
۲. هیتلر پس از اشغال یوگسلاوی در سال ۱۹۴۳، فرمان ایجاد شاخه جدید اس اس را از ساکنان سرزمینهای اشغالی برای مقابله با پارتیزانهای یوگسلاو صادر کرد.
۳. تبلیغات وسیع آلمان در اعطای بیمه و حمایت از خانواده داوطلبان سبب شد تا در شرایط سخت اقتصادی در جنگ، برخی افراد فاقد درآمد، از جمله گروهی از مسلمانان بوسنی که آن زمان جزو خاک یوگسلاوی سابق بود، به این لشکر بپیوندند.
۴. وضع معیشت مردم دنیا در زمان جنگ جهانی دوم به قدری سخت بود که حتی امپراتوری بریتانیا را نیز درگیر قحطی و جیره بندی کرده بود!
۵. گستردگی این جنگ سبب شد تا نه تنها آلمان، بلکه متفقین نیز از نیروهای کشورهای تحت تسلطشان یگانهایی سازماندهی کنند؛ مانند نیروهای الجزایری در ارتش فرانسه یا هندیها در ارتش انگلیس.

حق جو و حق طلب باشیم