ارسال شایعه

حرف بدون جواب آنگلا مرکل در مورد خونریزی های مسلمانان! / شایعه ۰۴۴۲

حرف بدون جواب آنگلا مرکل در مورد خونریزی های مسلمانان! / شایعه ۰۴۴۲

متن شایعه

 “آنگلا مرکل ، صدر اعظم آلماناو حرفی زد که هیچ مسلمانی نتوانست جوابش را بدهدهند و چین نزدیک به ۲/۵ میلیارد نفر جمعیت دارند صد و پنجاه خدا و هشتصد عقیده متفاوت دارند و در صلح زندگی می کنند !!!مسلمانها یک خدا و یک پیامبر، یک دین و یک کتاب دارند، ولی خیابانهایشان سرخ شده به خون یکدیگر!!!قاتلش می گوید: الله اکبر!!!مقتول هم می گوید: الله اکبرو کشته های دو طرف شهید نامیده میشوندو این درد است که متوجه نشدیم دین چیست!!! ”  

پاسخ شایعه

۱. این سخنان آنگلا مرکل نیست و جمله آخر روشن می کند، که متن توسط دین ستیزان تهیه شده است! مرکل خود یک فرد مسیحی، فرزند یک کشیش و عضو حزب دموکرات مسیحی است!  

http://shayeaat.ir/link/merkel

۲. همواره خشونتهای مذهبی در چین و هند گزارش شده، خصوصا در هند که تنوع مذاهب و نفوذ استعمار بیشتر است! تنها در سال ۲۰۱۴ بیش از ۸۰۰ مورد خشونت مذهبی در هند رخ داده است!

http://shayeaat.ir/link/khoshunat

۳. اصول ادیان الهی یکی است و تفاوت در جزییات می باشد، تضاد های امروزی بین ادیان ناشی از تحریف آنهاست.

http://shayeaat.ir/link/adyan

۴. آموزه های اسلام که آخرین و کاملترین دین الهی است، بزرگترین مانع مستکبران جهان است. ایجاد فرقه های ضاله یکی از موثر ترین راهکارهای آنها برای تبلیغ ضد اسلام است.

http://shayeaat.ir/link/Ferghe

۵. اسلام در میان ادیان، بیشترین اهمیت را به حفظ جان و حرمت انسانها داده، چنانچه قتل یک نفر را مانند کشتن همه انسانها می داند و مجازات اقامت دائم در آتش که مخصوص کفّار است را براى قاتل عمد در نظر گرفته است!

http://shayeaat.ir/link/Ensaan

۶. صرف ادعای مسلمانی کافی نیست و مسلمان کسی است که به قوانین اسلام که آیین صلح و رحمت است عمل کند. آنها که برخلاف دستورات اسلام، در میان مسلمانان خشونت و کشتار می کنند، مسلمان نیستند!

http://shayeaat.ir/link/Mosalmaan

۷. باید بدانیم برخلاف تبلیغات جهانی، در طول تاریخ بیشترین جنایات و جنگها توسط مسیحیان و منتسبان آنها علیه خود مسیحیان یا سایر ادیان و مذاهب صورت گرفته، نه مسلمانان! چند مثال:

* خشونت مسیحیان تندرو در تاریخ و در کتاب مقدس!

http://shayeaat.ir/link/Masihi1

* ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺍﻭﻝ ﺑﺎ ۱۷ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﮐﺸﺘﻪ!

* ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺩﻭﻡ ﺑﺎ ۵۰ تا ۷۰ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﮐﺸﺘﻪ!

* خشونت‌ فرقه‌ای مسیحیان در ایرلند

http://shayeaat.ir/link/Masihi2

* قتل عام فرقه‌ای مسیحیان در هلند، فرانسه و …

http://shayeaat.ir/link/Masihi3

* آغاز جنگهای صلیبی علیه مسلمانان

http://shayeaat.ir/link/Masihi4

۸. مسلمانان در طول تاریخ همواره قربانی خشونت سایر ادیان و فرق بوده اند وامروزه نیز در میانمار، نیجریه، آفریقای مرکزی، هند، چین، و… مورد تعدی و کشتار واقع می شوند!


حق جو و حق طلب باشیم