ارسال شایعه

احترام اوباما و بی احترامی نوری مالکی به مسجد! / شایعه ۰۰۳۵

احترام اوباما و بی احترامی نوری مالکی به مسجد! / شایعه ۰۰۳۵

متن شایعه

اخیرا تصویری با موضوع مقایسه حضور اوباما و نوری مالکی در مسجد منتشر شده است.

پاسخ شایعه

۱. تصاویر منتشرشده دارای داستان کاملا مجزا بوده و ارتباطی با یکدیگر ندارند .

۲ . قیاس فیما بین اساسا جهت ایجاد شبهه می باشد .

 3. اوباما سیاستمداری متظاهر است که ظواهر امر را رعایت می کند .

۴ . در این تصویر اوباما در حال بازدید از مسجد می باشد و در بدو ورود به شبستان مساجد ، همه ملزم به خارج نمودن کفش خود می باشند .

۵ .اما نوری مالکی در مسجد نیست !

همه ما فضای صحن های حرم های متبرکه ائمه را می شناسیم .

وی در صحن یکی از این حرم ها می باشد و در صحن حرم ها همگان با کفش تردد می کنند و در نیاوردن کفش در صحن ها نشانه بی احترامی نیست .

قالی های موجود در تصویر هم جهت مراسمی پهن شده و موقت می باشند .

 حق جو و حق طلب باشیم