ارسال شایعه

حذف بخش هخامنشیان از کتب درسی!! / شایعه ۰۰۳۴

حذف بخش هخامنشیان از کتب درسی!! / شایعه ۰۰۳۴

متن شایعه

آیا میدانیدحذف بخش هخامنش از کتاب تاریخ مدارس به تصویب رسید؟ میدانید فرزندان ما دیگر حتی نام کوروش و داریوش را نخواهند شنید؟ ایرانی هستی برای همه بفرست… 

پاسخ شایعه

 1. در کتاب تاریخ اول راهنمایی و همچنین در تاریخ ایران و جهان به خوبی به کوروش و هخامنشیان پرداخته شده است و حتی در بازنگری که در سال ۸۹ در کتاب تاریخ اول راهنمایی انجام شد، «بخش کوروش» در این کتاب پررنگ تر شد و عملکرد او در مقابل مردم مغلوب، احترام او به مغلوبین و رفتار او در جنگ ها به عنوان نماد آزاداندیشی مردم ایران مطرح شده است به طوری که فکر ایران دوستی و افتخار به ایرانی بودن را به دانش آموزان منتقل می کند.

۲. در کتاب تاریخ سال اول راهنمایی نه تنها مباحثی چون سلسله هخامنشیان حذف نشده بلکه در سه فصل این موضوع بررسی و به کوروش به طور ویژه پرداخته شده و مورد تمجید قرار گرفته است. 

۳. در فصل های ۹، ۱۰ و ۱۱ این کتاب با طرح عناوینی چون «حکومت هخامنشیان چگونه به وجود آمد؟»، «اوضاع اداری و همسایگان ایران در زمان هخامنشیان» و «چرا هخامنشیان سرنگون شدند؟» به سلسله هخامنشیان پرداخته شده است. 

۴. در درس نهم این کتاب، بخشی با عنوان پادشاهی کوروش مطرح شده است و حتی به صورتی صریح برای دانش آموزان مطرح شده است که احتمالا کوروش، همان ذوالقرنین است: «برخی از اندیشمندان مسلمان، کوروش را همان ذوالقرنین می دانند که در قرآن از او یاد شده است. 

۵. همچنین درباره شخصیت کوروش ذکر شده که: «رفتار و برخورد او با مردمان سرزمین هایی که فتح می کرد، متفاوت با عملکرد سایر فاتحان بود. او نه تنها شهر و کشورهای فتح شده را ویران و غارت نمی کرد بلکه ساکنان آن جا را مورد بخشش و حمایت قرار می داد. البته این رفتار او معرف خوی و خصلت ملتی بود که همواره به دینداری، اخلاق و معنویت شهرت داشته است». 

۶. در درس دهم کتاب نیز به مباحثی چون نحوه اداره قلمرو هخامنشیان اشاره شده است.

۷. در درس یازدهم کتاب تاریخ اول راهنمایی نیز به نحوه سرنگونی هخامنشیان و حمله اسکندر مقدونی به ایران اشاره شده است.

۸. میتوانید با مراجعه به وبسایت اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی کتب تاریخ و سرفصل آنها را ببینید.

حق جو و حق طلب باشید