ارسال شایعه

واتس اپ رایگان فقط برای کاربران فعال! / شایعه ۰۰۳۳

واتس اپ رایگان فقط برای کاربران فعال! / شایعه ۰۰۳۳

متن شایعات

صبح روز شنبهwhatsapp  به حالت شارژی تبدیل خواهد شد. اگر شما حداقل به ۱۰ مخاطب این پیام را ارسال کنید، پس متوجه خواهند شد که شما یک کاربر مشتاق و فعال هستید و آرم شما به آبی  تبدیل خواهد شد و رایگان باقی خواهد ماند. (همانطور که امروز در روزنامه ها مورد بحث قرار گرفت هزینه هر پیام در واتساپ ۰.۰۱ یورو خواهد بود.) این پیام را به ۱۰ نفر ارسال کنید اگر این کار را انجام دهید چراغ شما آبی خواهد شد، در غیر این صورت صدور صورت حساب در واتساپ فعال خواهد شد. (این پیامو به ده نفر بفرستید تا واتس اپ متوجه بشه شما کاربر فعالی هستید وگرنه پولی میشه)

پاسخ شایعات

۱. متن فاقد منبع بوده و در بازه های زمانی مختلف موجب تشویش اذهان کاربران واتساپ می شود.

۲. معمولا نسخه های واتساپ که در ایران استفاده می شوند رایگان هستند و با آپدیت دوره ای نرم افزار تاریخ اعتبار افزایش می یابد. 

۳. ارسال هیچ خبری موجب فعال شناخته شدن یا نشدن کاربران نیست.

۴. بر فرض صحت آن، کاربر فعال چه سودی برای واتس اپ دارد که مشمول لطف آن شود؟!

۵. واتساپ یا کاربران آن چراغ ندارند !! چراغ آبی و قرمز آن هم دیگر به جای خود !!

 حق جو و حق طلب باشیم