ارسال شایعه

رویش درخت جهنمی زقوم در عربستان / شایعه ۰۳۶۹

رویش درخت جهنمی زقوم در عربستان / شایعه ۰۳۶۹

متن شایعه

“ایا تاکنون درخت زقوم را دیده اید ..خداوند تبارک وتعالی در قران میفرماید .. گل این درخت مانند سر شیطانهاست …. همانا وصفش خیلی دقیق است . همانا این درخت در اتش جهنم می روید .واین درخت واقعا در شمال شهر. نجد. عربستان وجود دارد…”  

پاسخ شایعه

۱. تصاویر منتشر شده مربوط به درخت جهنمی زقوم نیست! بلکه متعلق به غلاف بذر های گل “میمون” با نام علمی “antirrhinum majus” می باشد!

۲. دلیل نام گذاری گل میمون این است که ظاهر گل پس از خشک شدن گلها و تولید بذر، شبیه صورت میمون میشوند.

http://shayeaat.ir/link/snapdragon

۳. پاداش ها و عذاب های آخرت قابل قیاس با مصادیق دنیایی نیست و مواردی که در قرآن کریم یا روایات نقل شده، تنها تمثیل هایی قابل فهم انسان با سطح درک دنیایی او است.

http://www.pasokhgoo.ir/node/22081

۴. زقوم درختی در جهنم و از عذاب های دوزخیان است که در آیات ۶۲ سوره الصافات، ۴۳ سوره الدخان و ۵۲ سوره الواقعه، از زقوم یاد شده و آنرا عذابی دردناک برای گنهکاران معرفی میکند.

۵. تشبیه شکوفه های آن گیاه جهنمی به سرهای شیاطین برای بیان نهایت زشتی و چهره تنفرآمیز آن است، زیرا انسان از چیزی که متنفر باشد، در ذهن خود برای آن قیافه ای زشت و وحشتناک ترسیم می کند. 

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=253342

 

حق جو و حق طلب باشیم