ارسال شایعه

سوالات شب اول قبر / شایعه ۰۰۲۷

سوالات شب اول قبر / شایعه ۰۰۲۷

متن شایعه

میگن شب اول قبر خدا میپرسه : وقتی همسایه ات گرسنه بود تو کجا بودی!؟  وقتی دوستت کفش نداشت تو کجا بودی و خلاصه از این سوالا….. ولى من میخوام سرمو بندازم پایینو با خجالت بگم؛ خدا جونم، خودت کجا بودی!؟ بهش بگم وقتی کمر این همه جوون زیر این مشکلات خم شد تو کجا بودی!؟ وقتی هزار تا دختر به خاطر گشنگی و مریضیه خانوادشون فاحشه شدن تو کجا بودی!؟  اونروزی که با زندگی و آیندمون بازی کردن کجا بودی؟! وقتی خیانت عشقمو دیدم زجه میزدم تو کجا بودی؟! وقتی شبا بابام از خستگی نا نداشت تو کجا بودی؟! وقتی حاجیات مکه و کربلا رو بارها و بارها زیارت و سیاحت می کردن ولی کودکان زیادی از گرسنگی جان میدادن کجا بودی؟!  خدایا .. توی این دنیا خیلی عذاب کشیدیم شب اول قبرمون به حرمت این همه عذابی که کشیدیم و هیچی نگفتیم..  خواهشاً سکوت کن.. مثل روزایی که باید توی دهن خیلیا میزدی اما سکوت کردی…

پاسخ شایعه

۱. بعد از مرگ قدرت اختیار و اراده از انسان سلب میشود و در برابر حقیقت خداوند و امرش تسلیم محض است .
پس هیچ انسانی نباید حتی خواب بلبل زبانی را ببیند !!

۲. تمام مواردی که در جواب خداوند گفته شده است، بر خلاف تصور نویسنده که (نعوذبالله) قصور در وظایف خداوندی و به دور از عدل تصور شده، حاصل اعمال افرادیست که با زیاده خواهی یا بی مسئولیتی در برابر سایرین این مشکلات را ایجاد کرده اند .
و صد البته در برخی از آنها نیز خود افراد با کم کاری یا نتخاب مسیر غلط مقصرند .
آنها که از قدرت اختیاری که خداوند داده بهره نبردند. 

۳. خداوند عین حق و عدل مطلق است .
هر بهره ای برای فردی را با نصیبی برای دیگری و هر فرصتی را با امکانی جبران کرده است.
هم به روح ما قبل از ورود به این دنیا خیر و شر را آموخته، هم مسیر را با دین و پیامبرانش نشان داده، هم اولیایی پس از آنان برای تبین مسیر معرفی نموده، و هم عقل را برای مقایسه و تصمیم گیری به ما هدیه کرده است. 

* حال قضاوت کنید 
 در کنار تمام این موارد خداوند در راس تعالیم و فرامین خود، انفاق، کمک به مستمندان، یتیمان و نیازمندان، عدالت و احترام در روابط و غیره قرار داده است .
اگر انسانها عمل نمی کنند، ظلم آنان بر خویشتن است و عدالت خداوند پا برجا.

حق جو و حق طلب باشیم