ارسال شایعه

تعلق موقوفه لکنهو هند به یک رقاصه شیرازی الاصل !/ شایعه ۰۳۴۰

تعلق موقوفه لکنهو هند به یک رقاصه شیرازی الاصل !/ شایعه ۰۳۴۰

متن شایعه

”  اولین موقوفه ای که در اختیار شعبه اوقاف هند در بغداد برای تقسیم در ایران و بین النهرین قرارداده شد، قریب یکصد لک روپیه بود که به پول ایران در روزی که وقف گردید در حدود سیصد میلیون قران می شد. نایب السلطنه هندوستان این موقوفه را که ظاهراً متعلق به (صوبه اود) فرمانروای لکنهو بود، ولی در حقیقت واقف آن که یک زن رقاصه شیرازی الاصل بشمار می رفت، بنام سپرده ثابت در بانک دولتی انگلستان در لندن به امانت گذارد، تا سود و ربح آن همه ساله به تهران منتقل شود و در اختیار شعبه اوقاف هند در کنسولگری بغداد قرارگیرد. اسماعیل رائین در صفحه ۱۰۳ کتاب حقوق بگیران انگلیس در ایران می گوید”از سال ۱۸۵۰ میلادی تا کنون (۱۹۶۷)به موجب اسناد رسمی حکومت هندوستان و وزارت خارجه انگلیس در حدود ششصد نفر از علما وروحانیون از وجوه موقوفه سفارت فخیمه انگلیس درتهران و کنسولگری بغداداستفاده کرده اند و حتی عده ای از اینان رسید کتبی نیز داده اند” هر چند رائین اعلام اسامی ۶۰۰ نفر را شایسته نمی داند ولی اسامی را که اعلام کرده و نقش آنان در ارائه خرافات و گسترش عزاداری به ده روز اول محرم، به خوبی به پرسش بالا پاسخ می دهد.رائین دراین کتاب فقط علمای حقوق بگیر شیعه را مد نظر دارد. حالا علمای سنی شاید چندین برابر این تعداد باشند چون تعداد اهل سنت و علمای آنان بیشتر از شیعه است. برای نمونه ۲ نفر از حقوق بگیران انگلیس در عراق و ایران به ترتیب سید بحرالعلوم و آخوند ملا آقا، مشهور به فاضل دربندی که نامشان در صفحات ۱۰۳، ۱۰۶و ۱۰۸ کتاب ذکر شده است پایه گذار اصلی گسترش اصلی عزاداری به دهه محرم و مبتکر و مروج قمه زنی و عزاداری های نامشروع، که نیرنگ مرموز استعمار برای تخریب چهره اسلام بوده و هست می باشند ”    

پاسخ شایعه

۱. ماجرای وقف اموال رقاصه ادعا شده کذب است و در منابع معتبر وجود ندارد. این مطلب از شایعات منتشره توسط خود انگلیسیها جهت تخریب چهره تشیع بود.

https://rasekhoon.net/article/show/۸۱۷۰۰۰/

۲. منطقه اًوًد با مرکزیت “لکهنو”، مقر حکومت سلسله‌ای از سادات ایرانی الاصل شیعه بود که بخش زیادی از املاک زرخیز خود را سالها پیش از اشغال توسط انگلیس، وقف طلاّب و روحانیون عتبات عالیات کردند.

۳. این‌ پول، با تعابیری چون: «وثیقه‌ هندی»، «خیریه‌ هندیه»، «موقوفه‌ اَوَد» و… یاد می‌شود. انگلیسیها پس از‌ شکست اود، موقوفه‌ را در اختیار گرفته‌ و بر توزیع‌ آن‌ در عراق‌ چنگ‌ انداختند.

۴. انگلیسیها‌ با تفاسیر مختلف از وقفنامه‌، پس‌ از اشغال‌‌ عراق‌ با این‌ بهانه‌ که‌ پول‌ مزبور را «مجتهدین‌ به‌ فقرای‌ طلاب‌ نمی‌دهند و» ما «به‌ دست‌ خود تقسیم» می‌کنیم، خود‌ به‌ پخش‌ وجوه‌ پرداختند!

۵. اغلب علما‌ همچون‌ شیخ‌ انصاری از قبول‌ پول‌ مزبور از‌ کنسول‌ انگلیس‌ امتناع‌ کردند و با این‌ کار، دیپلماسی‌ لندن‌ را در دستیابی‌ به‌ اغراض‌ دراز مدت‌ خویش‌ ناکام‌ گذاشتند.

http://shayeaat.ir/link/Lucknow

۶. طرح‌ مغرضانه «پخش‌ موقوفه‌ در عراق»، موجب سواستفاده و عقده‌ گشاییهایی شد و برخی‌ همچون‌ میمندی‌ نژاد، اسماعیل‌ رائین‌ و محمود محمود واقعیت‌ و پندار را درهم‌ آمیختند!

http://shayeaat.ir/link/Lucknow۲

۷. از افراد مختلفی با عنوان سید بحرالعلوم یاد شده و سید بحرالعلومی که از بزرگان شیعه و مورد عنایت امام زمان(عج) بوده ۱۱۵۵-۱۲۱۲ق حیات داشته که با توجه به تاسیس “خیریه هندی” در ۱۳۳۳ق یعنی بیش از صدسال پس از مرگ ایشان و همچنین اشاره صریح به مجتهد درجه دوم بودن فرد دربافت کننده مبالغ از انگلیس در کتاب، واضح است که او از بزرگان شیعه نبوده است!

http://shayeaat.ir/link/Bahrulum

http://shayeaat.ir/link/Lucknow۲

۸. بدعت قمه زنی حوالی عصر صفوی و قاجار پیدا شد اما همواره علما در برابر آن موضع گرفته اند؛ خطبایی چون فاضل دربندی ضمن رونق مجالس عزا، موجب ورود مطالب سست و خرافات هم شدند.

 در هیچ یک از صفحات ادعا شده کتاب، نام وی نیامده است!

http://shayeaat.ir/link/darbandy

http://shayeaat.ir/link/Hoghoogh

 

حق جو و حق طلب باشیم