ارسال شایعه

آتش زدن محصولات یک کارخانه محصولات لبنی توسط بهداشت! / ۰۳۱۲

آتش زدن محصولات یک کارخانه محصولات لبنی توسط بهداشت! / ۰۳۱۲

متن شایعه

“کارخانه […] و ماست […] هرچی تولید کرده بوده رو وزارت بهداشت به آتش کشیده تا بدست مردم نرسه. موادی که تو این چند سال بهش میزدن سرطانزاست و برای معده و روده خیلی خطرناک  خدا ازشون نگذره که چقدر با جون ملت بازی میکنن تا پول بجیبشون بزنن خدایا بداد برسه”  

پاسخ شایعه

۱. با سو استفاده از یک خبر و عدم درج توضیحات مرتبط ، این شایعه کذب برای ایجاد تشویش در جامعه و تخریب تولیدات داخلی تهیه و منتشر شده است .

۲. تصاویر انهدام محصولات لبنی مربوط به ایران نیست بلکه در کشور عراق است
www.sumer.news/ar/news/1723

۳. دبیرانجمن صنایع لبنی ایران گفت: محصولات لبنی یک شرکت ایرانی به دلیل اینکه بیش از اندازه در پشت مرز‌های کشور عراق ماند و از مدت تاریخ مصرف آن کاسته شد، توسط ماموران اداره نظارت این کشور منهدم شد.

۴. طبق قوانین عراق اگر تاریخ مصرف محصولات لبنی وارداتی به این کشور کمتر از یک سوم تاریخ درج شده بر روی آن باشد، این محصولات بدون باز گرداندن به کشور صادر کننده منهدم می‌شود.

۵. تشریفات گمرکی ، صدور مجوز‌ها، شرایط امنیتی عراق و بسته شدن چند روزه مرزها باعث شده ورود محصولات مورد نظر به عراق در زمان معین صورت نگیرد و این محصولات معدوم شود.

۶. روزانه حدود ۴۰ تن و در سال ۴۲۰ هزار تن از محصولات لبنی ایران به عراق صادر می‌شود و اشکلات اینچنینی ناشی از عوامل غیرقابل پیش‌بینی است
www.tasnimnews.com/home/single/852452

 

حق جو و حق طلب باشیم