ارسال شایعه

چپ شدن مسکن مهر مازندران / شایعه ۰۲۹۵

چپ شدن مسکن مهر مازندران / شایعه ۰۲۹۵

متن شایعه

” خسته نباشی برادر بسیجی ! آفربن ، واقعا چقدر خوب داری از اسلام ناب محمدی دفاع می کنید ایولا … ”    

پاسخ شایعه

۱. تصویر ضرب و شتم و هتک حرمت این بانو به ایران تعلق ندارد ، بلکه مربوط به اعتراضات خیابانی کشور مصر است !

۲. این حادثه در جریان سرکوب انقلاب مردمی مصر در میدان “التحریر” توسط نیروهای ارتش مصر روی داده است .

http://www.reuters.com/article/idUSTRE7BK1BX20111221

۳. در روز چهارشنبه ۲۱ دسامبر ۲۰۱۱ نیز راهپیمایی اعتراض آمیزی در محکومیت این حرکت شنیع ماموران مصری توسط زنان این کشور انجام شد .

http://shayeaat.ir/link/euronews

۴. تجهیزات مامورین حاضر در صحنه همچون باطوم ، ضربه گیر و کاسکت نیز مشخصا با نمونه های مورد استفاده داخلی تفاوت دارد .

۵. در فرهنگ عمومی و سیاستهای حاکمیتی کشورمان حفظ حرمت نوامیس جایگاه ویژه ای دارد که سو استفاده ابزاری از تصاویر غیر مرتبط برای تخریب گروهی خاص ، دلیلی بر خباثت شایعه پردازان است .

 

حق جو و حق طلب باشیم