ارسال شایعه

ایران عسلویه دارد، فقیر هم دارد؟!!! / شایعه ۰۰۲۳

ایران عسلویه دارد، فقیر هم دارد؟!!! / شایعه ۰۰۲۳

متن شایعه

“عسلویه عسلویه عسلویه عسلویه
روزی یکی ازمهندسان عالی رتبه ژاپنی برای بازدید به عسلویه میرود. ناگهان موضوعی ذهنش رامشغول میکند. جلودرب ورودی چنان ساکت می ایستد و نگاه معنی داری میکند که مترجم ایرانی او تعجب کرده و از او میپرسد که چه شده؟ پرفسور اشاره میکند به صندوق جلو در که هرکس وارد میشد در آن پول می انداخت. گفت این چه حکمتی داره؟ ایرانی مترجم گفت این صندقها درتمام نقاط ایران گذاشته شده تا افرادی که وضع مالیشون خوبه کمک کنند. بعد جمع میشن درکمیته امداد بین افراد فقیرتقسیم میشن. میگه اینو که گفتم پرفسوره آهی کشید و چنان به طرفم نگاه کرد که فکر کردم حرف بدی زدم. بعد ازمکث کوتاهی گفت ایران عسلویه دارد فقیرهم دارد! من تعجب کردم و به او گفتم پروفسورمیشه منظورتون بهتر توضیح بدین. گفت یعنی درآمد عسلویه به اندازه ای هست که هفت کشور باجمعیت ایران را که به همه افراد حقوق بدهند جوابگوست اونوقت شما میگین فقیرهست!! اگرعسلویه تو کشورما بود مردم ما بهترین آرامشها را داشتند”

پاسخ شایعه

۱. منبع این مباحثه عالمانه کجاست؟!!

۲. فرد ژاپنی در جایی از متن مهندس و جایی پروفسور نامیده شده است !
مهندس نامیده شده تا توجیهی برای حضور خیالی وی در آن منطقه صنعتی باشد و پروفسور گفته شده تا توجیهی باشد برای ارائه تز اقتصادی در ادامه متن!

۳. علی رغم عدم صلاحیت ایشان در خصوص اظهار نظر در خصوص مسایل اقتصادی، به فرض اطلاع، چگونه یک فرد غیر مطلع از سیستم اقتصاد کشور دیگر و درآمدها و تعهدات آن می تواند در این موارد اظهار نظر کند؟!

آنهم اظهاراتی که ما باید پذیرا شویم !!

.۴ در ثروتمندترین کشورهای جهان نیز اختلاف طبقاتی وجود دارد و همانگونه که رفاه مطلق وجود ندارد، موسسات خیریه در همه جا وجود دارد .
آیا امور خیر که کشور و مکتب ما پیشتاز آن است باید برای ما خجالت آور باشد؟!

.۵ درآمد های نفت و گاز در مناطق مختلف از جمله پارس جنوبی، جهت مصرف در زیر ساختهای کشور، سازندگی و ایجاد و تقویت صنایع در راستای قطع وابستگی به این منابع کوتاه مدت، بودجه کشور و … هزینه می شود.
آیا منطقیست این درآمد محدود از منابع طبیعی یک کشور را صرفا به صورت حقوق و در میان افراد یک نسل کشور توزیع کرد؟!!
سرنوشت نسل های آینده بدون این منابع چیست؟!

 حق جو و حق طلب باشیم