ارسال شایعه

بهشت رفتن به زور ! / شایعه ۰۰۲۲

بهشت رفتن به زور ! / شایعه ۰۰۲۲

متن شایعه

” متنی بسیار بسیار زیبا از زنده یاد حسین پناهی عزیز. من که لذت بردم.
بهشت رفتن به زووووووررررر….
بچه دار شدن به زوووووورررررر…
حجاب مردم به زو‌‌‌ووووورررررر…
پول در آوردن به زووووورررر…..
خوشبخت شدن به زووووورررر…
خوشبخت ماندن به زوووووررررر…
خرج عروسی به زووووووررررر….
خرج زندگی به زوووووورررررر…
فکر کنم خیلی وقت است در ” زورخانه ” زندگی میکنیم….
اینجــــــا ایران است!!! اینــکه شما در خانه چه برنامه‌اى می‌بینید به ما مربوط است، اینکــــه در خیابان چه می‌پوشید به مــــا مربوط اســــــت، آنچــه می‌نوشـــید و آنچه می‌گوییـــد به مــــــا مربوط اســــت! با چه کسى بیرون میروید به‌ مــــــا مربوط اســــت، چه دینــى دارید و چگونه آرایـــش میکنید به مـــــا مربوط است؛
امـــــا امنیت، قدرت خرید، کیفیت تحصیل، آینده فرزندانتان، تفریح جوانانتان، امنیت راه‌ها، مشکل مسکن و بقیه موارد: به مـــا مربوط نـــیســـت،”مشــــــکل خودتــان اســــت”
مرحوم حسین پناهی “

پاسخ شایعه

۱. مطابق تمام شایعات متن فاقد منبع است و با پیگیری ها در هیچ منبع معتبری از آن مرحوم دیده نشد .
اگر چه ادبیات متن کاملا گویاست  … 

۲. مواردی که نویسنده اصرار به زوری بودن دارد کاملا بی ارتباط به هم بوده و بجز “حجاب” در سایرین الزامی در کشور وجود ندارد.

۳. معیشت جزو دغدعه های همیشگی جوامع انسانی بوده و هست .
در کدام کشور شما این دغدغه ها را نمی بینید؟! 

۴.  بهتر است از اسراف و تجمل و خودنمایی هم در مواردی که یاد کردید و زحماتی برای افراد ایجاد کرده مانند عروسی و زندگی یاد کنید !

۵. از آنجا که طبق قانون اساسی حکومت ما “جمهوری اسلامی” می باشد، لذا در وضع قوانین، احکام اسلام مد نظر قرار گرفته که از مهمترین آنان برای سلامت روانی جامعه حفظ حجاب است .

۶. اساسا ادعای بی سند و غیر عقلانی نویسنده در خصوص وضع کشور برای بطلان آن کافیست اما باید گفت:
برنامه های شخصی افراد مانند منزل و پوشش و نوشیدن و … به خود افراد مربوط است اما در صورتی که جنبه عمومی و اجتماعی پیدا کند و با قوانین رسمی کشور منافات داشته باشد قابل برخورد می باشد .
همانند تمامی کشورها … 

۷. امنیت ایران داراری بالاترین امنیتها در سطح کشورها حتی بسیاری از کشورهای غربی می باشد .
در خصوص این مورد و تحصیل و تفریح و آینده فرزندان نیز علی رغم جنگ اقتصادی و فرهنگی و امنیتی نظام استکبار علیه ایران، عزم نظام اسلامی بر ارتقای این موارد است .

 حق جو و حق طلب باشیم