ارسال شایعه

پلک های مردان سرزمین من! / شایعه ۰۰۱۹

پلک های مردان سرزمین من! / شایعه ۰۰۱۹

متن شایعه

“از کوروش بزرگ پرسیدند:
چرا زنان شما پوشش سر ندارند؟
کوروش فرمود:
پوشش بانوی سرزمین من، “پلک های مردان” سرزمینم است … “

پاسخ شایعه

۱. همانند تمامی شایعات منبعی برای متن ذکر نشده است! 
اصولا چنین سوال و جوابی به کوروش به دروغ نسبت داده شده است.

۲. بانوان ایرانی چه در دوران باستان و قبل از اسلام و چه بعد از آن حجاب داشته اند.
از دوران مادها، هخامنشیان و اشکانیان تا به امروز.
از روی کتیبه‌های به‌جا‌مانده در آثار باستانی (نقش‌رستم، تخت‌جمشید، نقش‌رجب و …)، ظروف، تندیس‌ها و مجسمه‌های محافظت شده در موزه‌ها میتوان تصاویر حجاب زنان ایرانی را مشاهده نمود.

http://womenstudy.ihcs.ac.ir/article_23_0.html

 حق جو و حق طلب باشیم