ارسال شایعه

آتش زدن پمپ بنزین در تهران و اصفهان! / شایعه ۰۲۱۳

آتش زدن پمپ بنزین در تهران و اصفهان! / شایعه ۰۲۱۳

متن شایعه

  “در اعتراض به گران شدن بنزین مردم   تهران و اصفهان پمپ بنزین آتش زدند …  تصاویر این حوادث … ”  

پاسخ شایعه

۱. برخلاف ادعای انجام شده ، آتش سوزی هیچ پمپ بنزینی در روزهای اخیر در خبرها منتشر نشده است

۲. یکی از تصاویر منتشره مربوط به آتش سوزی پمپ بنزین “امانیه” اهواز در مردادماه ۱۳۹۲ است

http://www.mehrnews.com/news/2118393

۳. آتش سوزی در این جایگاه به صورت تصادفی و از بشکه فلزی بنزین در پشت خودرویی که در حال سوختگیری بوده ایجاد شده است

http://www.mehrnews.com/news/2118783

۴. تصویر دیگر را نیویورک تایمز در مطلبی با موضوع تغییرات نرخ بنزین در کشورهای در حال توسعه درج نموده است

۵. این سایت تصویر مورد نظر را مربوط به اعتراضات در ایران و آتش گرفتن یک پمپ گاز در تهران در تابستان سال ۱۳۸۶ دانسته است

http://www.nytimes.com/2007/09/30/weekinreview/30mouad.html?_r=0

۶. این شایعه با سو استفاده از تصاویر سالها قبل و موارد غیر مرتبط ، تعمدا و هدفمند در جهت برهم زدن امنیت روانی جامعه منتشر شده و بدنبال تحریک افراد ساده لوح و ایجاد تحرکات ضد امنیتی در کشور است

۷. در مواجهه با این قبیل اخبار ، تا زمان اطمینان از صحت آنها اکیدا از انتشار و دامن زدن به موضوع خودداری کنیم و به تبعات منفی انتشار آن در جامعه بیاندیشیم

حق جو و حق طلب باشیم