ارسال شایعه

داماد های سیاسی / شایعه ۰۰۱۳

داماد های سیاسی / شایعه ۰۰۱۳

متن شایعه

“ﻣﯿﺪﻭﻧﺴﺘﯿﺪ ﭘﺴﺮ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺩﺍﻣﺎﺩ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪﺭ ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ ﻫﺴﺖ؟ !
ﻧﻮﻩ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻋﺮﻭﺱ ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ ﻫﺴﺖ ﺗﻮ ﻧﺠﻒ؟!
ﺣﺴﻦ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺩﺍﻣﺎﺩ ﺑﺠﻨﻮﺭﺩﯼ ﻫﺴﺖ ؟!
ﻻﺭﯾﺠﺎﻧﯽ ﺩﺍﻣﺎﺩ ﻣﻄﻬﺮﯼ ﻫﺴﺖ ؟!
ﻣﻄﻬﺮﯼ ﺩﺍﻣﺎﺩ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺧﺎﻣﻨﻪ ﺍﯼ؟!
ﺗﺎﺟﺰﺍﺩﻩ ﺩﺍﻣﺎﺩ ﻣﺤﺘﺸﻤﯽ ﭘﻮﺭ ﻫﺴﺖ؟!
ﻣﺤﺘﺸﻤﯽ ﭘﻮﺭ ﺑﺎﺟﻨﺎﻕ ﺧﺎﺗﻤﯽ؟!
ﻫﻤﺴﺮ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﺯﺍﺩﻩ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪﺭ ﻫﺴﺖ؟!
ﺧﻮﺍﻫﺮﺯﺍﺩﻩ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺩﺍﻣﺎﺩ ﺭﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﻫﺴﺖ؟!
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺧﺎﺗﻤﯽ ﻫﻤﺴﺮ ﺯﻫﺮﺍ ﺍﺷﺮﺍﻗﯽ ﻧﻮﻩ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻫﺴﺖ ؟!
ﻣﻬﺎﺟﺮﺍﻧﯽ ﺩﺍﻣﺎﺩ ﮐﺪﯾﻮﺭ ﻫﺴﺖ؟!
ﮐﺪﯾﻮﺭ ﺩﺍﻣﺎﺩ ﻧﺎﻃﻖ ﻧﻮﺭﻯ ﻫﺴﺖ؟!
ﻭ ﭘﺴﺮﻫﺎﯼ ﻻﻫﻮﺗﯽ ﺩﺍﻣﺎﺩ ﺭﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟!
ﺭﯼ ﺷﻬﺮﯼ ﺩﺍﻣﺎﺩ ﻣﺸﮑﯿﻨﯽ ﻫﺴﺖ؟!
قالیباف شهردار موروثی تهران خواهر زاده همسر رهبر ؟!
و خاوری مدیرعامل فراری بانک مرکزی داماد حداد عادل ؟!
ﻧﻤﯽ ﺩﻭﻧﺴﺘﯿﻦ ﺩﯾﮕﻪ!!! “

پاسخ شایعه

در خصوص مطلب دامادهای سیاسی، ذکر این نکات لازم است:

۱. اصل این مطلب از ابتدا تا اواخر آن، به نسبت فامیلی هر فرد با خانواده همسرش می پردازد که نه تنها معنای خاصی ندارد، بلکه شرح واضحات است.
همانطور که کسی بگوید پدر شما داماد پدربزگ مادریتان است! آیا اشکالی دارد؟!!

۲. در واقع تمام موارد برای پوشش و آماده سازی ذهنی مخاطب برای دو مورد آخر بیان شده است :
*  تخریب شخصیت شهردار ولایی و متعهد و متخصص تهران 
*  تخریب وجهه حدادعادل نماینده خوش فکر، با سواد و متعهد مجلس 

۳. با تخریب این دونفر و ایجاد انتسابات فامیلی با مقام معظم رهبری، در حقیقت می خواهند شخص رهبری را تخریب کنند . 

۴. آقای قالیباف مشهدی هستند اما همسرشان نسبت خواهر زادگی با همسر رهبری ندارد .
شهردار شدن ایشان هم موروثی نیست و مرهون تخصص و توان مدیریت بالای ایشان است. چرا که شهردار هر دوره توسط شورای شهر که در هر دوره هم اعضای آن متفاوت است، انتخاب می شود و جالب است بدانید در این دوره شورای شهر تهران اکثریت اصلاح طلب هستند و یکی از رای های آقای قالیباف هم از همین افراد داده شده است!

۵. آقای خاوری داماد آقای حداد عادل نیست.

۶. انسان متکی به خرد و عقل، بدون سند مطلبی را باور نمیکند، چه برسد به انتشار آن؛ و وای بر روزی که آن مطلب با آبرو و حیثیت افراد بازی کند.

 حق جو و حق طلب باشیم