ارسال شایعه

اعجاز در اعداد کف دست! / شایعه ۰۰۱۱

اعجاز در اعداد کف دست! / شایعه ۰۰۱۱

متن شایعه

“خیلی جالبه حتما بخونید
کف دسته چپتو نگاه کن، چه عددی میبینی؟ ۸۱
خوب حالا کف دسته راستتو نگاه کن، چه عددی میبینی؟ ۱۸
حالا این دو رو از هم کم کن ……… میشه ۶۳ ………… ۶۳سن پیامبر و امام علی و بیشتر اصحاب پیامبر
خوب حالا این دو رو با هم جمع کن ………. میشه۹۹ ……….. ۹۹ تعداد القاب خدا و بزرگترین عدد دو رقمی
حالا ۹۹ را در ۶۳ ضرب کن …….. میشه ۶۲۳۷ …………. تعداد آیات قرآن سبحان الله
این پیام رو در حد توانت منتشر؛ الان یه دست میذاری رو دکمه میفرستی و فراموشش میکنی ولی روز قیامت چنان ثوابی برات داره که غافلگیرت میکنه. مطمئن باش
( و خداوند هرگز خلاف وعده نمیکند) قرآن کریم”

پاسخ شایعه

۱. اساسا با وجود این همه نشانه های روشن خداوندی، تلاش برای القای اعجاز عددی صحیح نمی باشد. 

۲. اساس این متن اشکال دارد!
چرا که در زبانهای دیگر اعداد اینگونه نوشته نمی شوند.

۳. در کنار سن پیامبر (ص) و حضرت علی (ع) سن “اصحاب پیامبر” نیز به عنوان اعجاز عددی ذکر شده است!
مشخصا این متن جهت همین سوء استفاده تنظیم شده است.

۴. با جمع و تفریق و بازی با اعداد، بالاخره از میان این همه اعداد مرتبط با مسایل دینی، نتایجی حاصل خواهد شد!
این به معنی اعجاز خاصی نمی باشد.

۵. تعداد آیات قرآن ۶۲۳۶ آیه می باشد.
در حالی که در متن برای خلق اعجاز عددی مورد نظر خود آن را ۶۲۳۷ ذکر کرده است!

 حق جو و حق طلب باشیم